BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2020 06 01 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Esteros knyga (graikiškoji)Skyrius: 3

 Esteros knyga (graikiškoji)
  
 Hamanas ir judėjai
  
Est(g) 3

1 Po šių įvykių karalius Artakserksas paaukštino Hamedatos sūnų Hamaną Bugają, duodamas jam aukštesnę vietą ir suteikdamas jam pirmenybę tarp visų karaliaus bičiulių. 2 Tad visi dvariškiai reikšdavo Hamanui pagarbą krisdami kniūbsti, nes taip daryti buvo įsakęs karalius. Tačiau Mardochajas nepuldavo kniūbsčias iš pagarbos. 3 Todėl karaliaus dvariškiai Mardochajui sakydavo: „Mardochajau, kodėl nepaklūsti karaliaus įsakymui?“ 4 Diena po dienos jie taip jam kalbėjo, bet jis nenorėjo paklusti. Tada jie pranešė Hamanui, kad Mardochajas priešinasi karaliaus įsakymui. O Mardochajas buvo jiems pasisakęs esąs judėjas.

5 Patyręs, kad Mardochajas nepuola kniūbsčias prieš jį, Hamanas labai įniršo 6 ir puolė rengti sąmokslą, norėdamas sunaikinti visus judėjus Artakserkso karalystėje.

7 Dešimtais karaliaus Artakserkso metais Hamanas metė burtus dienoms ir mėnesiams vienam po kito, norėdamas nustatyti, kada per vieną dieną galėtų sunaikinti visą Mardochajo tautą. Burtai krito adaro mėnesio keturioliktai dienai.

8 Tada Hamanas tarė karaliui Artakserksui: „Visoje tavo karalystėje tarp tautų yra išblaškyta atskira tauta. Jų įstatymai skiriasi nuo visų kitų tautų įstatymų. Karaliaus įstatymų jie nesilaiko! Nedera karaliui juos pakęsti. 9 Jei patinka karaliui, tebūna nuspręsta, kad jie turi būti sunaikinti. O aš pervesiu į karaliaus iždą dešimt tūkstančių sidabro talentų.“ 10 Karalius nusiėmė antspaudo žiedą ir padavė jį Hamanui, kad šis užantspauduotų prieš judėjus nukreiptus laiškus. 11 Karalius tarė Hamanui: „Sidabrą pasilaikyk, o su ta tauta daryk, ką nori.“

12 Taigi pirmo mėnesio tryliktą dieną buvo pašaukti karaliaus raštininkai. Pagal Hamano nurodymus jie parašė karaliaus Artakserkso vardu visiems sričių satrapams ir valdytojams nuo Indijos iki Etiopijos. Iš viso buvo šimtas dvidešimt septynios sritys, o į kiekvieną valdytoją buvo kreiptasi jo kalba.

3 skyriaus tęsinys

13 Per pasiuntinius po visą Artakserkso karalystę buvo išsiuntinėti nurodymai per vieną dvyliktojo mėnesio ­ adaro dieną sunaikinti judėjų tautą ir užgrobti visą jų nuosavybę. 14 Šio rašto nuorašas buvo iškabintas kiekvienoje srityje, ir visoms tautoms įsakyta būti pasirengusioms tai dienai. 15 Tam buvo pasirengta ir Sūzuose. Karalius ir Hamanas sėdo puotauti, o miestas buvo sukrėstas.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Esteros knyga (graikiškoji)Skyrius: 3