BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2020 02 28 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Esteros knyga (graikiškoji)Skyrius: 2

 Esteros knyga (graikiškoji)
  
 Estera tampa karaliene
  
Est(g) 2

1 Po šių įvykių karaliaus pykčiui atvėsus, jis nebesidomėjo Astina nei atminė, ką pasakęs ir kaip ją pasmerkęs. 2 Tada karaliaus pažai pakišo mintį: „Tebūna suieškota karaliui jaunų ir dailių mergaičių. 3 Visose savo karalystės valdose karalius tepaskiria pareigūnus, jie atrinks dailias jaunas mergeles, kad jos būtų atvestos į Sūzus, į haremą sostinėje. Tebūna jos patikėtos karaliaus eunuchui, kuris rūpinasi moterų priežiūra, tebūna joms duota tepalų ir visa kita, ko tik joms reikia. 4 Ta moteris, kuri patiks karaliui, užims karalienės Astinos vietą.“ Karaliui toks pasiūlymas patiko, jis taip ir padarė.

5 Tada Sūzų mieste gyveno žydas, vardu Mardochajas, Kišo sūnaus Šimio sūnaus Jayro sūnus, benjaminas, 6 parvarytas į nelaisvę iš Jeruzalės tarp tremtinių, kuriuos Babilono karalius Nebukadnecaras buvo paėmęs į nelaisvę. 7 Mardochajas turėjo augintinę, savo dėdės Aminadabo[i1] dukterį, kuri buvo vardu Estera[i2]. Jos tėvams mirus, jis užaugino ją kaip savo dukterį. Mergaitė buvo dailios išvaizdos. 8 Taigi, kai karaliaus įsakas buvo paskelbtas ir daug mergaičių surinkta sostinėje Sūzuose, Gajui prižiūrint, Estera irgi buvo atvesta pas Gają[i3], kuris rūpinosi moterų priežiūra. 9 Ta mergaitė jam patiko ir įgijo jo malonę. Jis nedelsdamas aprūpino ją tepalais ir [maisto] daviniu kartu su septyniomis iš rūmų parinktomis mergaitėmis; elgėsi su ja ir jos tarnaitėmis hareme su ypatingu palankumu. 10 Estera nei savo tautybės, nei šalies nebuvo atskleidusi, nes Mardochajas buvo uždraudęs jai tai daryti. 11 Mardochajas kasdien vaikštinėdavo haremo kieme, norėdamas stebėti, kaip sekasi Esterai.

12 O laikas, po kurio mergaitė turėjo eiti pas karalių, buvo dvylika mėnesių. To laikotarpio dienos skirtos pasigražinti: šeši mėnesiai ­ teptis miros aliejumi ir šeši mėnesiai ­ kvepalais bei moterims skirtais tepalais. 13 Po to mergaitė eina pas karalių: ji pavedama paskirtam asmeniui ir eina su juo iš haremo į karaliaus rūmus. 14 Vakare ji įeina, o rytą pareina į antrąjį haremą, kuriame karaliaus eunuchas Gajas prižiūri moteris. Pas karalių ji daugiau nebeina, nebent būna pašaukiama vardu.

15 Kai Esterai, Aminadabo dukteriai, praslinko pasirengimo eiti pas karalių laikas, ji vykdė visa, ką liepė eunuchas Gajas[i4], moterų prižiūrėtojas. Estera rado malonę akyse visų, kurie ją matė. 16 Taip Estera įėjo pas karalių septintų jo karaliavimo metų dvyliktą mėnesį, t. y. adaro mėnesį[i5]. 17 Ir karalius pamilo Esterą; ji įgijo malonę labiau, negu visos kitos merginos. Todėl jis uždėjo jai ant galvos karalienės diademą. 18 Paskui karalius iškėlė septynių dienų puotą visiems savo bičiuliams ir pareigūnams, norėdamas atšvęsti savo vedybas su Estera. Be to, visiems savo karalystėje jis suteikė atleidimą nuo mokesčių.

19 Tuo tarpu Mardochajas ėjo tarnybą rūmų kieme. 20 Estera nebuvo atskleidusi savo kilmės, nes taip ją buvo pamokęs Mardochajas, bet privalėjo pagarbiai bijoti Dievo ir laikytis jo įsakymų lygiai taip, kaip darė būdama su juo. Taigi savo gyvenimo būdo Estera nepakeitė.

21 O karaliaus eunuchai, vyriausieji asmens sargybiniai, pykdami dėl Mardochajo paaukštinimo, rengė sąmokslą nužudyti Artakserksą. 22 Apie tai sužinojęs Mardochajas įspėjo Esterą, o ši savo ruožtu sąmokslą atskleidė karaliui. 23 Ištardęs tuodu eunuchus, karalius pakorė juos. Tada karalius įsakė tai pažymėti karališkojoje bibliotekoje, pagiriant Mardochajo parodytą palankumą.

  
Išnašos:
1Est(g) 2,7: Hebr. tekste - Abihailas.
2Est(g) 2,7: Hebr. tekste: Hadasa, t.y. Estera.
3Est(g) 2,8: Hebr. tekste - Hegajas.
4Est(g) 2,15: Hebr. tekste - Šaašgazas.
5Est(g) 2,16: Hebr. tekste - dešimtą, t. y. tebeto mėnesį.
  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Esteros knyga (graikiškoji)Skyrius: 2