BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2020 11 24 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Esteros knyga (graikiškoji)Skyrius: 1

 Esteros knyga (graikiškoji)
  
 Artakserkso puota
  
Est(g) 1

1 Tai įvyko Artakserkso dienomis, to paties Artakserkso, kuris valdė šimtą dvidešimt septynias sritis iki pat Indijos. 2 Sėdėdamas soste Sūzų mieste, 3 trečiais savo karaliavimo metais karalius Artakserksas iškėlė puotą visiems savo bičiuliams ir kitiems įvairių tautų asmenims ­ Persijos bei Medijos didikams ir sričių valdytojams. 4 Paskui, parodęs jiems savo karalystės turtus ir dosnų savo didybės spindesį per šimtą aštuoniasdešimt dienų, 5 vestuvių šventės gale karalius iškėlė išgertuves įvairių tautų žmonėms, kurie gyveno mieste. Jos tęsėsi šešias[i1] dienas karaliaus rūmų kieme, 6 išpuoštame baltomis lino ir medvilnės užuolaidomis, kurias laikė lininės ir purpurinės virvės, pririštos prie aukso ir sidabro žiedų ant marmuro ir kitokio akmens stulpų. Minkštasuoliai iš aukso ir sidabro buvo išdėstyti ant mozaikinio grindinio iš porfyro, marmuro, perlamutro ir spalvotų akmenų. Marlinės dangos, išsiuvinėtos įvairiomis spalvomis, buvo apdėtos aplinkui rožėmis. 7 Taurės buvo iš aukso ir sidabro, o maža taurelė iš rubinų, verta trisdešimt tūkstančių talentų, buvo padėta pasižiūrėti. Apsčiai buvo saldaus vyno ­ tokio, kurį pats karalius gerdavo. 8 Išgertuvėse buvo nesivaržoma ­ taip norėjo pats karalius. Jis įsakė savo padavėjams tenkinti jo ir svečių pomėgius.

9 Taip pat ir karalienė Astina[i2] kėlė išgertuves moterims karaliaus Artakserkso rūmuose.

10 Septintą dieną karalius, būdamas gerai nusiteikęs, paliepė Hamanui, Bazanui, Tarai, Borazei, Zatoltai, Abatazai ir Tarabai[i3] ­ septynetui eunuchų, tarnaujančių karaliui Artakserksui ­ 11 atvesti pas jį karalienę, idant paskelbtų ją karaliene bei uždėtų jai ant galvos diademą ir idant ji parodytų savo grožį visiems valdytojams ir visų tautų žmonėms, nes iš tikrųjų tai buvo graži moteris. 12 Bet karalienė Astina atsisakė paklusti ir su eunuchais ateiti nepanoro. Karalių tai įžeidė, ir jis labai supyko. 13 Savo bičiuliams jis tarė: „Štai kaip Astina man atsakė. Tad skelbkite savo nuosprendį.Teisėjaukite šioje byloje.“ 14 Tada priėjo prie jo Arkesajas, Sarsatajas ir Malesearas[i4], tuometiniai persų ir medų valdytojai, artimiausi karaliui, sėdėdavę šalia jo pirmose vietose, 15 ir pasakė jam, kaip turi būti pasielgta pagal įstatymus su karaliene Astina dėl to, kad nepakluso įsakymui, kurį karalius buvo davęs jai per eunuchus. 16 Tada Muchajas[i5] kreipėsi į karalių ir valdytojus: „Karalienė Astina įžeidė ne vien karalių, bet ir visus karaliaus valdytojus ir pareigūnus“, 17 ­ nes jiems buvo pranešta, ką karalienė buvo sakiusi ir kaip ji atsisakė karaliui paklusti. Kaip karalienė Astina atsisakė paklusti karaliui Artakserksui, 18 taip dabar ir kitos didžiūnės, persų ir medų valdytojų žmonos, drįs panašiai įžeidinėti savo vyrus. 19 Todėl, jei patinka karaliui, tepaskelbia jis karaliaus įsaką, surašytą pagal medų ir persų įstatymus, idant jis nebūtų atšauktas, kad ta karalienė niekada daugiau negali įžengti pas jį. Teatiduoda karalius jos karališką garbę moteriai, kuri vertesnė už ją. 20 Kokį įstatymą karalius nustatys, toks tebūna paskelbtas jo karalystėje; tada visos moterys gerbs savo vyrus ­ nuo prasčiokų iki kilmingųjų.“ 21 Pasiūlymas patiko karaliui ir valdytojams. Karalius padarė, kaip Muchajas buvo pasiūlęs. 22 Jis išsiuntinėjo įsaką po visą savo karalystę, į kiekvieną sritį jos kalba, kad būtų rodoma pagarba vyrams jų namuose.

  
Išnašos:
1Est(g) 1,5: Arba „septynias“; žr. 1, 10.
2Est(g) 1,9: Hebr. tekste - Vaštė.
3Est(g) 1,10: Hebr. tekste - Mehumanas, Bizta, Harbona, Bigta, Abagta, Zetaras ir Karkasas.
4Est(g) 1,14: Hebr. tekste - Karšena, Šetaras, Admata, Taršišas, Meresas, Marsena ir Memukanas.
5Est(g) 1,16: Hebr. tekste - Memukanas.
  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Esteros knyga (graikiškoji)Skyrius: 1