BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2022 07 01 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Esteros knyga (graikiškoji)Skyrius: 0(A)

 Esteros knyga (graikiškoji)
  
 Mardochajo sapnas
  
Est(g) 0(A)

1 Antrų Artakserkso[i1] Didžiojo

valdymo metų nisano pirmą dieną Mardochajas[i2], Kišo[i3] sūnaus Šimio sūnaus Jayro sūnus, benjaminas, sapnavo sapną. 2 Jis buvo judėjas, gyvenęs Sūzų mieste, įžymus žmogus, tarnavęs karaliaus dvare. 3 O kilęs buvo iš belaisvių, kuriuos karalius Nebukadnecaras[i4] parvedė iš Jeruzalės drauge su Judėjos karaliumi Jechoniju.

4 Jis sapnavo tokį sapną.

Štai šauksmai ir sąmyšis, griaustinis ir žemės drebėjimas, suirutė žemėje!

5 Štai du galingi slibinai žengia pirmyn, abu pasirengę kovoti; juodu baisiai riaumoja. 6 Jiems riaumojant, visos tautos pasirengia mūšiui, kad galėtų kovoti su teisiųjų tauta. 7 Štai diena tamsos ir niūrumo, sielvarto ir kančios, priespaudos ir baisios suirutės žemėje! 8 Visa teisioji tauta nerimo apimta; drebėdami iš baimės dėl nelaimių, jie rengiasi žūti ir šaukiasi Dievo. 9 Iš jų šauksmo tartum šaltinėlio prasiveržia galinga upė, tikras potvynis! 10 Šviesa atsiranda, ir saulė užteka; nuolankieji išaukštinami ir sunaikina garbinguosius.

11 Susapnavęs šį sapną ir pamatęs, ką Dievas nusprendęs daryti, Mardochajas atsibudo. Visą dieną jis suko dėl jo galvą, mėgindamas suprasti visas smulkmenas.

Sąmokslas prieš karalių

12 Mardochajas snūduriavo rūmų kieme, dviem karaliaus eunuchams ­ Gabatai ir Tarai einant rūmų kieme sargybą. 13 Jis nugirdo jų pokalbį ir, pasidomėjęs, kas jiems rūpi, sužinojo, kad jiedu rengiasi nužudyti karalių Artakserksą. Mardochajas pranešė apie juos karaliui. 14 Tada karalius ištardė tuos du eunuchus, ir prisipažinę juodu buvo nubausti mirtimi. 15 Karalius įsirašė tuos įvykius į savo žymų~ knygą, o Mardochajas parašė apie juos pranešimą. 16 Karalius paskyrė Mardochają į tarnybą karaliaus dvare ir atsilygino jam už visa tai dovanomis. 17 Bet Hamadato[i5] sūnus Hamanas Bugajas[i6], būdamas didelėje karaliaus malonėje, stengėsi pakenkti Mardochajui ir jo tautai dėl anų dviejų karaliaus eunuchų.

  
Išnašos:
1Est(g) 0,1: Hebr. tekste - Ahasveras.
2Est(g) 0,1: Hebr. tekste - Mordechajas.
3Est(g) 0,1: Gr. Kisajas.
4Est(g) 0,3: Gr. Nabuchodonosoras.
5Est(g) 0,17: Hebr. tekste - Hamedata.
6Est(g) 0,17: Hebr. tekste - iš Agago palikuonių.
  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Esteros knyga (graikiškoji)Skyrius: 0(A)