BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2022 07 01 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Barucho knygaSkyrius: 5

 Barucho knyga
  
Bar 5

1 Jeruzale, nusivilk savo gedulo ir skurdo drabužį

ir apsivilk amžinu Dievo šlovės grožiu.

2 Apsigaubk Dievo teisumo skraiste,

užsidėk ant galvos Amžinojo šlovės gobtuvą,

3 nes Dievas parodys tavo spindesį visai žemei.

4 Tu būsi amžinai Dievo vadinama

‘Ramybe per Teisumą’ ir ‘Šlove per Dievo garbinimą’.

5 Kelkis, Jeruzale!

Atsistok aukštumoje, pažvelk į rytus

ir pasižiūrėk į savo vaikus,

surinktus iš rytų ir vakarų Šventojo žodžiu

ir džiūgaujančius, nes Dievas juos atsiminė.

6 Priešų varomi, jie pėsti išėjo iš tavęs,

bet Dievas parves juos pas tave

nešamus su pagarba tarsi karališkame soste. 7 Juk Dievas nutarė,

kad aukšti kalnai ir amžinos uolos būtų nulyginti,

daubos ir slėniai užpilti, sulyginti su žeme,

idant Izraelis galėtų saugiai žygiuoti po Dievo šlove.

8 Dievo paliepimu miškai ir visi kvapūs medžiai

duos Izraeliui pavėsį,

9 nes Dievas džiaugsmingai ves Izraelį,

nušviestą savo šlovės,

gailestingumo ir teisumo.[i1]

  
Išnašos:
1Bar 5,9: Prie Barucho knygos prijungtas Jeremijo laiškas kai kuriuose leidimuose atskiriamas.
  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Barucho knygaSkyrius: 5