BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 18 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Jono pirmas laiškasSkyrius: 4

 Jono pirmas laiškas
  
 Ištirkite dvasias
  
1 Jn 4

1 Mylimieji, ne kiekviena dvasia tikėkite,

bet ištirkite dvasias, ar jos iš Dievo,

nes pasklido pasaulyje

daug netikrų pranašų.

2 Iš to pažinsite Dievo Dvasią:

kiekviena dvasia, kuri išpažįsta Jėzų Kristų kūne atėjus,

yra iš Dievo,

3 ir kiekviena dvasia, kuri Jėzaus neišpažįsta,

nėra iš Dievo.

Tokia dvasia iš Antikristo,

apie kurį esate girdėję, jog jis ateisiąs.

Jis jau dabar yra pasaulyje.

4 Jūs esate iš Dievo, vaikeliai, ir nugalėjote juos,

nes tasai, kuris jumyse,

didesnis už tą, kuris pasaulyje.

5 Jie yra iš pasaulio,

todėl kalba apie pasaulio reikalus,

ir pasaulis jų klauso.

6 Mes esame iš Dievo.

Kas pažįsta Dievą, tas mūsų klauso,

o kas ne iš Dievo, tas mūsų neklauso.

Iš to mes pažįstame tiesos Dvasią ir klaidos dvasią.

Dievas yra meilė

7 Mylimieji, mylėkime vieni kitus,

nes meilė yra iš Dievo,

ir kiekvienas, kuris myli,

yra gimęs iš Dievo ir pažįsta Dievą.

8 Kas nemyli, tas nepažino Dievo,

nes Dievas yra meilė.

9 O Dievo meilė pasireiškė mums tuo,

jog Dievas atsiuntė į pasaulį savo viengimį Sūnų,

kad mes gyventume per jį.

10 Meilė ­ ne tai, jog mes pamilome Dievą,

bet kad jis mus pamilo ir atsiuntė savo Sūnų

kaip permaldavimą už mūsų nuodėmes.

11 Mylimieji, jei Dievas mus taip pamilo,

tai ir mes turime mylėti vieni kitus.

12 Dievo niekas niekuomet nėra matęs.

Jei mylime vieni kitus,

Dievas mumyse pasilieka,

ir jo meilė mumyse tampa tobula.

13 Iš to pažįstame, kad pasiliekame jame ir jis mumyse:

jis yra davęs mums savo Dvasios.

14 Taigi mes matėme ir liudijame,

kad Tėvas atsiuntė Sūnų, pasaulio Gelbėtoją.

15 Kas išpažįsta, jog Jėzus yra Dievo Sūnus,

Dievas tame ir tas Dieve pasilieka.

16 Mes esame pažinę ir įtikėję meilę,

kuria Dievas mus myli.

Dievas yra meilė,

ir kas pasilieka meilėje,

tas pasilieka Dieve, ir Dievas pasilieka jame.

17 Tuo meilė pasiekia mumyse tobulumą,

kad mes turime tvirtą pasitikėjimą teismo dieną,

nes koks jis yra, tokie ir mes esame šiame pasaulyje.

18 Nebėra meilėje baimės,

bet tobula meilė išveja baimę.

Baimė numato bausmę,

taigi kas bijo, tas dar netobulai myli.

19 Mes mylime, nes Dievas mus pirmas pamilo.

20 Jei kas sakytų: „Aš myliu Dievą“,

o savo brolio nekęstų,

tasai melagis.

Kas nemyli savo brolio, kurį mato,

negali mylėti Dievo, kurio nemato.

21 Mes turime tokį jo įsakymą,

kad, kas myli Dievą, mylėtų ir savo brolį.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Jono pirmas laiškasSkyrius: 4