BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2020 01 27 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Jono pirmas laiškasSkyrius: 2

 Jono pirmas laiškas
  
1 Jn 2

1 Mano vaikeliai,

rašau jums tai, kad nedarytumėte nuodėmių.

O jei kuris nusidėtų,

tai mes turime Užtarėją pas Tėvą,

teisųjį Jėzų Kristų.

2 Jis yra permaldavimas už mūsų nuodėmes,

ir ne tik už mūsų,

bet ir už viso pasaulio.

Meilės įsakymas

3 Iš to patiriame, jog esame jį pažinę,

kad laikomės jo įsakymų.

4 Kas sakosi jį pažinęs,

bet jo įsakymų nesilaiko,

tas melagis, ir nėra jame tiesos.

5 O kas laikosi jo žodžių,

tas iš tiesų tobulai myli Dievą.

Iš to ir pažįstame, jog jame esame.

6 Kas tvirtina esąs jame,

tas turi pats taip vaikščioti,

kaip ir jis vaikščiojo.

7 Mylimieji, aš jums nerašau naujo įsakymo,

bet seną įsakymą,

kurį nuo pradžios esate gavę.

Tasai senas įsakymas yra žodis,

kurį jūs girdėjote.

8 Ir vis dėlto rašau jums naują įsakymą,

kuris tikras jame ir jumyse,

nes tamsa traukiasi,

o tikroji šviesa jau šviečia.

9 Kas sakosi esąs šviesoje, o savo brolio nekenčia,

tas dar tebėra tamsoje.

10 Kas myli savo brolį,

tas pasilieka šviesoje,

ir jame nieko piktinančio nėra.

11 Kas savo brolio nekenčia,

tas yra tamsoje, vaikščioja tamsoje

ir nežino, kur einąs,

nes tamsa užgulė jam akis.

12 Rašau jums, vaikeliai:

jo vardu atleistos jums nuodėmės.

13 Rašau jums, tėvai: jūs pažįstate tą,

kuris yra nuo pradžios.

Ir jums, jaunuoliai, rašau:

jūs nugalėjote piktąjį.

14 Parašiau jums, vaikeliai:

jūs pažįstate Tėvą.

Parašiau ir jums, tėvai:

pažįstate tą,

kuris yra nuo pradžios.

Ir jums, jaunuoliai, tai parašiau:

jūs tvirti ir laikosi jumyse Dievo žodis,

ir jūs nugalėjote piktąjį.

15 Nemylėkite pasaulio,

nei to, kas yra pasaulyje.

Jei kas myli pasaulį,

nėra jame Tėvo meilės,

16 nes visa, kas pasaulyje,

tai kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo puikybė,

o tai nėra iš Tėvo, bet iš pasaulio.

17 Praeina pasaulis ir jo geismai.

Kas vykdo Dievo valią,

tas išlieka per amžius.

Antikristas

18 Vaikeliai, atėjo valanda paskutinė.

Kaip esate girdėję,

ateis Antikristas;

taigi dabar pasirodė daug antikristų.

Iš to sprendžiame,

jog atėjo valanda paskutinė.

19 Jie yra išėję iš mūsų,

tačiau nebuvo mūsiškiai.

Jeigu jie būtų buvę mūsiškiai,

jie būtų likę su mumis.

Bet turėjo paaiškėti,

jog ne visi yra mūsiškiai.

20 Jūs esate gavę Šventojo patepimą

ir visi tai žinote[i1].

21 Rašiau jums ne kaip nežinantiems tiesos,

bet todėl, kad pažįstate ją

ir iš tiesos negali kilti joks melas.

22 Kas yra melagis, jeigu ne tas,

kuris neigia Jėzų esant Mesiją?

Tasai yra Antikristas,

kuris neigia Tėvą ir Sūnų.

23 Kiekvienas, kas neigia Sūnų,

neturi ir Tėvo.

Kas išpažįsta Sūnų,

tas turi ir Tėvą.

24 Tepasilieka jumyse

tai, ką girdėjote nuo pradžios.

Jeigu tai, ką girdėjote nuo pradžios,

pasiliks jumyse,

tai jūs pasiliksite Sūnuje ir Tėve.

25 Štai pažadas, kurį jis pats mums yra davęs, ­

amžinasis gyvenimas.

26 Aš tai parašiau apie tuos,

kurie norėtų jus suklaidinti.

27 Dėl jūsų

patepimas, kurį iš jo esate gavę, lieka jumyse,

ir nereikia, kad jus kas nors mokytų,

nes pats jo patepimas moko jus visko,

ir jis yra tiesa, o ne melas.

Ir kaip jis jus pamokė, taip jame ir laikykitės.

Dievo vaikai

28 Taigi dabar, vaikeliai, pasilikite jame,

kad, kai jis pasirodys,

turėtume pasitikėjimą

ir, kai ateis, nereikėtų su gėda nuo jo pasitraukti.

29 Jei žinote, kad jis teisus,

tai žinokite, jog kiekvienas, kuris daro teisybę,

iš jo yra gimęs.

  
Išnašos:
11 Jn 2,20: Kai kuriuose rankr.: „ir visi žinote tiesą“.
  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Jono pirmas laiškasSkyrius: 2