BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 02 03 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Siracido knygaSkyrius: 22

 Siracido knyga
  
 Tingumas ir kvailumas
  
Sir 22

1 Tinginys panašus į purviną akmenį;

pasityčiodami iš jo gėdos, visi švilpteli.

2 Tinginys ­ kaip mėšlo luitas;

kas jį pakelia, tas nusiplauna rankas.

3 Nevykėlis sūnus ­ tėvo gėda,

o duktė užtraukia nešlovę.

4 Protinga duktė praturtins savo vyrą,

o begėdė ­ tėvo širdgėla.

5 Įžūli ­ gėda savo tėvui ir vyrui;

abudu jos išsižada.

6 Dainuoti gedulo metu ­ netinkamas poelgis,

bet išplakti ir sudrausminti visada išmintinga.

7 Vaikai, kurių auklėjimas veda į sveiką gyvenimą,

paslepia kuklią savo tėvų kilmę.

8 Pasipūtę ir šiurkščiai išdidūs vaikai

suteršia savo šeimos kilmingumą.

9 Mokyti kvailį tolygu klijuoti sudužusį puodą

ar drumsti saldžiai miegančio žmogaus ramybę.

10 Su kvailiu kalbiesi lyg su snaudaliumi,

nes pokalbio gale jis paklaus: „Kaip ten buvo?“

11 Verk mirusiojo, nes užgeso jo šviesa;

verk kvailio, nes jį paliko protas.

Mažiau verk mirusiojo, nes jis yra ramybėje;

blogesnis už mirtį yra kvailio gyvenimas.

12 Gedulas dėl mirusio tęsiasi septynias dienas,

o dėl kvailių ar nedorėlių ­ visą jų gyvenimą.

13 Su kvailu žmogumi daug nekalbėk,

su šiurkščiu žmogumi nesibičiuliauk;

saugokis jo, kad nepatektum į bėdą

ir nebūtum apdrėbtas, kai jis ims purtytis.

Šalinkis jo ir turėsi ramybę,

niekada nereikės kęsti apmaudo per jo beprotystę.

14 Kas sunkesnis už šviną?

Kaip kitaip jis galėtų vadintis, jei ne kvailiu?

15 Smėlio, druskos ir geležies luitas ­

mažesnė našta, negu kvailas žmogus.

16 Kaip medžio sijos, tvirtai įręstos į pastatą,

neišjudina žemės drebėjimas,

taip ir širdis, apsisprendusi po rimtų svarstymų,

pervartos metu nebus palaužta baimės.

17 Širdis, kuri remiasi protingu samprotavimu,

yra tarsi sieną išlyginantis tinkas.

18 Tvoros atviroje aukštumoje

nebus atsparios vėjui;

baili širdis su kvailio ryžtu

nebus atspari baimei.

Draugystė

19 Užgauk akį ir išspausi ašaras,

užgauk širdį ir apreikši jos jausmus.

20 Kas meta akmenį į paukščius, tas juos nuveja,

kas įžeidžia draugą, tas sunaikina draugystę.

21 Net jeigu pakeltum kalaviją prieš draugą,

nenustok vilties, nes yra kelias atgal.

22 Jeigu atvertum burną prieš savo draugą,

nesirūpink, nes gali susitaikyti.

Bet įžeidimas, įžūlumas

ir paslapties išdavimas ar pasalus smūgis

privers pabėgti kiekvieną draugą.

23 Laimėk kaimyno pasitikėjimą, kai jis skursta,

kad galėtumei drauge su juo džiaugtis jo gerove.

Būk jam ištikimas nelaimės metu,

kad galėtumei su juo dalytis jo paveldu.

24 Kaip garai ir dūmai kyla iš krosnies pirma liepsnų,

taip įžeidimas ­ pirma kraujo praliejimo.

25 Nesigėdysiu priglausti bičiulį bėdoje

ir nuo jo nesislėpsiu,

26 bet jeigu per jį man kas pikta įvyktų,

tai išgirdusieji jo saugosis.

Malda

27 Kas apsaugos mano burną

ir tvirtai užantspauduos mano lūpas,

kad per jas nenupulčiau

ir mano liežuvis nepražudytų manęs?

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Siracido knygaSkyrius: 22