BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2018 06 21 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 48

 Psalmynas
  
 Jeruzalė – Dievo miestas
  
Ps 48

1 Giesmė. Psalmė. Koraho sūnų.

I

2 VIEŠPATS yra didis

ir labai vertas šlovės mūsų Dievo mieste.

Jo šventasis kalnas,

3 aukštas ir gražus, yra visos žemės džiaugsmas,

Ziono kalnas, Zafono viršūnė,

didžiojo karaliaus miestas.

4 Dievas parodė, kad saugu su juo

miesto tvirtovėse.

II

5 Juk štai karaliai sutelkė jėgas,

drauge atžygiavo pulti.

6 Vos tik jį pamatę, jie apstulbo;

klaiko apimti, jie metėsi bėgti.

7 Ten juos pagavo drebulys

lyg gimdančios moters skausmas,

8 lyg Taršišo laivai būtų buvę

ryčio audros skandinami.

III

9 Ką esame girdėję, tą pamatėme

Galybių VIEŠPATIES mieste – mūsų Dievo mieste,

kurį Dievas padaro amžinai saugų. {Sela}

10 Dieve, mes garbiname tavo ištikimą meilę

tavo Šventykloje.

11 Tavo garsas, Dieve,

lygiai kaip ir tavo šlovė, siekia žemės pakraščius.

Tavoji dešinė laiko teisumą!

12 Tesilinksmina Ziono kalnas,

tedžiūgauja Judo miestai, nes teisingai teisi.

IV

13 Apeik aplink Zioną, apsuk ratą;

suskaičiuok jo bokštus.

14 Atkreipk akį į jo pylimus,

pereik per jo tvirtoves,

kad galėtumei pasakyti būsimai kartai:

15 „Šis Dievas yra mūsų Dievas per amžių amžius.

Jis ves mus amžinai“.

  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 48