BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2022 07 04 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

PsalmynasSkyrius: 3

 Psalmynas
  
Ps 3

1 Dovydo psalmė, jam bėgant nuo savo sūnaus Abšalomo.

2 Ak, VIEŠPATIE, kiek daug mano priešų!

Daug mane puolančių!

3 Daug apie mane sakančių:

„Dievas jo neišgelbės!“ Sela.

4 Bet tu, VIEŠPATIE, esi mano skydas nuo pavojaus,

tu mano garbė, pakelianti mano galvą!

5 Balsu šaukiuosi VIEŠPATIES;

jis išklauso mane savo šventajame kalne. Sela.

6 Kol guluosi ilsėtis ir užmiegu,

kol atsibundu, visą naktį VIEŠPATS mane saugo.

7 Nebijau nė dešimt tūkstančių priešų,

puolančių mane iš visų pusių.

8 Ateik, VIEŠPATIE!

Išgelbėk mane, mano Dieve!

Juk tu mano priešams antausius skaldai,

nedorėliams dantis išdaužai.

9 Išgelbėjimas ­ VIEŠPATIES valioje;

tavo palaiminimas tebūna tavo tautai! Sela.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 3

PsalmynasSkyrius: 4

 Psalmynas
  
Ps 4

1 Choro vadovui. Su styginiais instrumentais. Dovydo psalmė.

2 Kai šaukiuosi, išklausyk mane,

o mano teisusis Dieve!

Kai buvau varge, tu man padėjai.

Būk man maloningas ir išklausyk mano maldą!

3 O žmonės, kada liausitės teršę mano garbę?

Kodėl mėgstate, kas tuščia, ir griebiatės melo? Sela.

4 Žinokite, kad VIEŠPATS atsirenka sau ištikimąjį;

VIEŠPATS išklauso mane, kai jo šaukiuosi.

5 Tad drebėkite ir nenusidėkite!

Atgulę apgalvokite širdimi ir tylėkite! Sela.

6 Ištikimai atnašaukite aukas

ir pasitikėkite VIEŠPAČIU.

7 Daugelis sako: „O, kad sulauktume geresnių dienų!

VIEŠPATIE, tešviečia mums tavo veido šviesa!“

8 Tu įdedi į mano širdį daugiau džiaugsmo,

negu grūdų derlius ir jauno vyno gausa.

9 Kai einu ilsėtis, ramiai užmiegu,

nes tu vienas, VIEŠPATIE, leidi be rūpesčio ilsėtis.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 4