BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2018 06 21 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 19

 Psalmynas
  
 Kūrinija skelbia Dievo garbę
  
Ps 19

1 Chorvedžiui.

Dovydo psalmė.

A

I

2 Dangūs apsakinėja Dievo garbę,

dangaus skliautas skelbia jo rankų darbą.

3 Apie tai diena dienai pasakoja

ir naktis nakčiai duoda žinią.

4 Be jokio kalbesio ir be jokių žodžių, –

negirdėti jų balso, –

5 betgi jų žinia skamba visoje žemėje,

jų žodžiai girdėti iki pat pasaulio pakraščių.

II

Danguose jis pastatė palapinę saulei, –

6 lyg nuotaka ji išeina

iš po savo jungtuvių užuolaidos

ir lyg galiūnė džiugiai bėga savo keliu.

7 Iš vieno dangaus skliauto galo ji pradeda žygį,

jos kelias veda prie kito galo, –

nuo jos kaitros pasislėpti niekas negali.

B
Viešpaties Mokymas

I

8 Tobulas yra VIEŠPATIES Mokymas, –

atnaujina gyvastį;

VIEŠPATIES įsakai yra teisingi, –

paprastus žmones daro išmintingus.

9 VIEŠPATIES įstatai yra teisūs, –

džiugina širdį;

VIEŠPATIES įsakymas yra aiškus, –

akims duoda šviesos.

10 Pagarbi Dievo baimė yra tyra, –

ištikima amžinai.

VIEŠPATIES sprendimai yra tikri

ir visiškai teisūs.

11 Brangintini labiau už auksą, –

net už rinktinį auksą, –

saldesni už medų –

už gryniausią korio medų.

II

12 Be to, jais tavo tarnas pamokomas, –

kas jų laikosi, gauna didelį atlygį.

13 Savo klaidas kas gali pastebėti?

Apvalyk mane nuo kalčių, kurių nejaučiu!

14 Apsaugok mane ir nuo tyčinių nuodėmių, –

neleisk joms manyje viešpatauti!

Tada aš būsiu tobulas

ir laisvas nuo sunkaus nusižengimo.

15 Tegu tau patinka mano žodžiai ir mano mintys,

VIEŠPATIE, mano Uola ir mano Atpirkėjau!

  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 19