BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2022 06 25 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Barucho knygaSkyrius: 1

 Barucho knyga
  
 Tremtinių malda
  
Bar 1

1 Tai žodžiai knygos, kurią parašė Hilkijo sūnaus Hasadijo sūnaus Zedekijo sūnaus Machsėjos sūnaus Nerijos sūnus Baruchas Babilone 2 penktų metų septintą mėnesio dieną ­ tuo metu, kai chaldėjai paėmė Jeruzalę ir sunaikino ją ugnimi. 3 Baruchas perskaitė šios knygos žodžius, klausantis Judo karaliaus Joakimo sūnui Jechonijui, visiems žmonėms, atėjusiems išgirsti skaitymo, 4 visiems didikams ir karalių sūnums, seniūnams ir visai bendrijai nuo mažiausio ligi didžiausio, taigi klausantis visiems gyvenusiems Babilone prie Sudo upės. 5 Išgirdę jie verkė, pasninkavo ir meldėsi Viešpačiui. 6 O paskui surinko lėšų pagal kiekvieno išgales 7 ir pasiuntė į Jeruzalę Šalumo sūnaus Hilkijo sūnui kunigui Joakimui, kunigams ir visai bendrijai, buvusiai su juo Jeruzalėje. 8 Tai įvyko, kai sivano mėnesio dešimtą dieną jis gavo pargabenti į Judo žemę Viešpaties Namų indus, paimtus iš šventovės. Šiuos sidabro indus buvo padirbdinęs Judo karalius Jošijo sūnus Zedekijas 9 po to, kai Babilono karalius Nebukadnecaras paėmė Jechoniją, didikus, amatininkus, pareigūnus ir paprastus žmones kaip belaisvius ir nuvarė iš Jeruzalės į Babiloną.

10 Jie siuntė pasakyti: „Štai siunčiame jums lėšų nupirkti deginamųjų aukų, atnašų už nuodėmę bei smilkalų ir paruošti javų atnašų. Paaukokite visa ant Viešpaties, mūsų Dievo, aukuro 11 ir melskitės už Babilono karaliaus Nebukadnecaro gyvenimą bei jo sūnaus Belšacaro gyvenimą, kad jų dienos būtų tokios ilgos, kaip dangaus dienos žemėje. 12 Tesuteikia Viešpats mums jėgų ir mūsų akims šviesos, kad galėtume saugiai gyventi Babilono karaliaus Nebukadnecaro paunksmėje ir jo sūnaus Belšacaro paunksmėje, kad ilgai jiems tarnautume ir rastume malonę jų akyse.

13 Taip pat melskitės Viešpačiui, mūsų Dievui, ir už mus, nes mes nusidėjome Viešpačiui, mūsų Dievui, ir jo įniršis bei pyktis nenusigręžė nuo mūsų ligi šios dienos. 14 Todėl šią knygą, kurią siunčiame jums, skaitykite viešai Viešpaties Namuose šventės dieną ir sueigų dienomis.

15 Taigi sakykite: ‘Viešpačiui, mūsų Dievui, priklauso teisumas.’ O mes šiandien raustame iš gėdos, mes, Judo žmonės ir Jeruzalės gyventojai, 16 kad drauge su savo karaliais, didikais, kunigais, pranašais ir savo tėvais 17 nusidėjome Viešpaties akyse 18 ir nepaklusome jam. Mes nei paisėme Viešpaties, mūsų Dievo, balso, nei laikėmės įsakymų, kuriuos Viešpats mums buvo davęs. 19 Nuo tos dienos, kai Viešpats išvedė mūsų tėvus iš Egipto žemės, iki šios dienos mes maištavome prieš Viešpatį, mūsų Dievą, ir tyčia vengėme klausyti jo balso. 20 Todėl net šiandien sekioja mus nelaimės ir prakeikimas, kurį Viešpats paskelbė per savo tarną Mozę tuo metu, kai išvedė mūsų tėvus iš Egipto žemės, norėdamas duoti mums kraštą, tekantį pienu ir medumi. 21 Mes nepaisėme Viešpaties, mūsų Dievo, balso, visų mums per pranašus siųstų žodžių, 22 bet visi kaip vienas elgėmės pagal savo nedoros širdies užmačias, garbinome kitus dievus ir darėme pikta Viešpaties, mūsų Dievo, akyse.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Barucho knygaSkyrius: 1