BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2020 07 04 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Apreiškimas JonuiSkyrius: 19

 Apreiškimas Jonui
  
Apr 19

Džiūgavimas danguje

1 Paskui aš girdėjau danguje skardžius balsus tarsi didžiulės minios, skelbiančios:

„Aleliuja! Išganymas, šlovė ir galybė priklauso mūsų Dievui,

5 O nuo sosto nuskambėjo balsas:

„Šlovinkite mūsų Dievą, visi jo tarnai,

visi, kurie bijote jo: maži ir dideli!“

6 Vėl išgirdau gausingos minios balsą, lyg didelių vandenų šniokštimą ar galingų griaustinių dundėjimą. Jie skelbė:

„Aleliuja! Užviešpatavo mūsų Viešpats Dievas, Visagalis.

7 Džiūgaukime ir linksminkimės, ir duokime jam garbę!

Nes prisiartino Avinėlio vestuvės ir jo nuotaka pasirengusi.

8 Jai buvo duota apsivilkti spindinčia, tyra drobe;

o ta drobė – tai šventųjų teisūs darbai“.

9 Ir sako man [angelas]: „Rašyk: 'Palaiminti, kurie pakviesti į Avinėlio vestuvių pokylį'“. Jis pridūrė: „Šie žodžiai yra tikri Dievo žodžiai!“

  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Apreiškimas JonuiSkyrius: 19