BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 02 03 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Zacharijo knygaSkyrius: 9

 Zacharijo knyga
  
 Kaimyninių tautų teismas
  
Zch 9

1 Ištarmė. VIEŠPATIES žodis pasiekė Hadracho kraštą

ir apsistojo poilsio Damaske,

nes VIEŠPAČIUI priklauso Aramo sostinė,

kaip ir visos Izraelio giminės,

2 taip pat Hamatas,

esantis ant jo ribos,

Tyras ir Sidonas,

nors jie ir sklydi išmintimi.

3 Tyras pasistatė tvirtovę,

prisikrovė sidabro kaip dulkių

ir aukso kaip gatvių purvo.

4 Bet dabar Viešpats padarys jį skurdų,

nublokš į jūrą jo turtus,

o pats Tyras bus ugnies prarytas.

5 Tai matydamas Aškelonas drebės iš baimės,

Gaza raitysis iš skausmo,

Ekronas regės, kad žlugo jo viltys.

Gazos karalius žus,

o Aškelonas liks be gyventojų.

6 Mišrūnė tauta apsigyvens Ašdode,

o aš išra´usiu Filistijos puikybę.

7 Išvalysiu kraują jai iš burnos,

bjauriuosius dalykus jai iš tarpdančių.

Jos likutis priklausys mūsų Dievui;

jie bus kaip šeima Judo giminėje,

o Ekronas bus panašus į jebusiečius.

8 Atsistosiu kaip sargas prie savo namų,

kad niekas aplink juos nežygiuotų.

Nenusiaubs jų daugiau joks engėjas,

nes dabar į juos nukreiptos mano akys.

Būsimasis Karalius

9 Didžiai džiūgauk, Siono dukterie,

garsiai krykštauk, dukterie Jeruzale!

Štai pas tave ateina tavo Karalius,

jis išaukštintas ir pergalingas,

jis nuolankus ir joja ant asilo,

ant asiliuko, asilės jauniklio.

10 Jis išvarys kovos vežimus iš Efraimo

ir karo žirgus iš Jeruzalės;

karo lankas bus sulaužytas,

ir jis skelbs taiką tautoms.

Jo valdžia bus nuo jūros ligi jūros

ir nuo Upės ligi žemės pakraščių.

11 O dėl tavęs,

dėl tavo Sandoros su manimi kraujo,

aš išlaisvinsiu tavo kalinius iš duobės,

kurioje nėra vandens.

12 Grįžkite į savo tvirtovę,

vilties nepraradę kaliniai!

Šiandien aš pareiškiu,

kad grąžinsiu jums dvigubai.

13 Juk aš įtempiau Judą tarsi lanką,

o Efraimą padariau jo strėle.

Aš sukelsiu tavo sūnus, Sione,

padarysiu tave tarsi galiūno kalaviją

prieš tavo sūnus, Graikija.

14 Tuomet pats VIEŠPATS pasirodys jiems,

švytruos jo strėlės it žaibai;

pats Viešpats DIEVAS duos ženklą rago gausmu

ir žygiuos pirmyn pietų viesulų audromis.

15 Galybių VIEŠPATS juos apsaugos,

ir jie prarys svaidyklių akmenis,

sutryps juos kojomis;

jie gers jų kraują tarsi vyną

ir bus sklidini kaip liejamųjų aukų dubuo,

kiaurai permerkti kaip aukuro ragai.

16 Tą dieną VIEŠPATS, jų Dievas, juos išgelbės,

nes jie ­ jo tautos kaimenė.

Tarsi brangakmeniai karūnoje

jie žėrės jo žemėje.

17 Koks bus jos gerumas ir grožis!

Grūdai duos jėgų vaikinams,

o jaunas vynas ­ merginoms.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Zacharijo knygaSkyrius: 9