BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2022 07 01 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Zacharijo knygaSkyrius: 8

 Zacharijo knyga
  
 Dievo pažadai Jeruzalei
  
Zch 8

1 [Mane] pasiekė Galybių VIEŠPATIES žodis: 2 ‘Taip kalba Galybių VIEŠPATS.

Smarkiai pavyduliauju Sionui

ir esu labai ant jo įniršęs!’

3 Taip kalba VIEŠPATS:

‘Sugrįšiu į Sioną

ir gyvensiu Jeruzalėje.

Jeruzalė bus vadinama ištikimuoju miestu,

o Galybių VIEŠPATIES kalnas

bus vadinamas šventuoju kalnu.’

4 Taip kalba Galybių VIEŠPATS:

‘Senukai ir senutės,

kiekvienas dėl žilos senatvės su lazda rankoje,

vėl sėdės Jeruzalės gatvėse.

5 Miestas bus pilnas

berniukų ir mergaičių,

žaidžiančių jo gatvėse.’

6 Taip kalba Galybių VIEŠPATS:

‘Nors šiomis dienomis tai ir atrodo neįmanoma

šios tautos likučiui,

argi tai turi atrodyti ir man neįmanoma?’ ­

tai Galybių VIEŠPATIES žodis.

7 Taip kalba Galybių VIEŠPATS:

‘Tikėk manimi, išgelbėsiu savo tautą

iš saulėtekio šalies ir iš saulėlydžio šalies;

parvesiu juos gyventi į Jeruzalę.

8 Jie bus mano tauta,

o aš būsiu jų Dievas

ištikimybe ir teisumu.’

9 Taip kalba Galybių VIEŠPATS:

‘Tebūna tvirtos jūsų rankos!

Neseniai girdėjote šiuos žodžius

iš lūpų pranašų, buvusių tą dieną,

kai buvo dedami Galybių VIEŠPATIES Namų pamatai

jo Šventyklai atstatyti.

10 Juk iki tos dienos

nebuvo nei algos žmonėms, nei pelno iš gyvulių,

nebuvo saugu nuo priešų

nei išeinančiam, nei grįžtančiam.

Aš nuteikiau žmones

būti priešiškus vienas kitam.

11 Bet dabar aš nebesielgsiu su šios tautos likučiu,

kaip elgiausi anomis dienomis, ­

tai Galybių VIEŠPATIES žodis, ­

12 nes sėja bus sėkminga:

vynmedis duos savo vaisių,

žemė duos savo derlių,

ir dangūs duos savo rasą.

13 Kaip buvote keikiami tautų,

o Judo namai ir Izraelio namai,

taip pat, kai jus išgelbėsiu,

būsite giriami.

Nebijokite! Tebūna tvirtos jūsų rankos!’

14 Juk taip kalba Galybių

VIEŠPATS:

‘Kaip nusprendžiau siųsti jums nelaimę

ir nepasigailėjau,

kai jūsų protėviai mane įpykdė, ­

sako Galybių VIEŠPATS, ­

15 taip šiomis dienomis nusprendžiau daryti gera

Jeruzalei ir Judo namams. Nebijokite!

16 Štai dalykai, kuriuos turite daryti.

Sakykite tiesą vieni kitiems,

teiskite savo vartuose,

paisydami tiesos ir tobulo teisingumo,

17 nespęskite savo širdyse pinklių vieni kitiems

ir nebranginkite kreivos priesaikos,

nes visų šių dalykų aš nekenčiu’, ­

tai VIEŠPATIES žodis.

18 Mane pasiekė Galybių VIEŠPATIES žodis:

19 ‘Taip kalba Galybių VIEŠPATS. Ketvirto mėnesio pasninkas,

penkto mėnesio pasninkas, septinto mėnesio pasninkas

ir dešimto mėnesio pasninkas pavirs

džiaugsmu bei linksmybe

ir malonia švente Judo namams.

Branginkite tiesą ir taiką!’

20 Taip kalba Galybių VIEŠPATS:

‘Dar ateis tautų,

daugelio miestų gyventojų.

21 Vieno miesto gyventojai eis į kitą, sakydami:

‘Eikite šen! Eime maldauti VIEŠPATIES malonės,

ieškoti Galybių VIEŠPATIES.

Aš ir pats einu!’

22 Ateis daug tautų ir galingų genčių

ieškoti Jeruzalėje Galybių VIEŠPATIES

ir maldauti VIEŠPATIES malonės.’

23 Taip kalba Galybių VIEŠPATS:

‘Tomis dienomis dešimt vyrų iš visų kalbų genčių

stvers judėją ir, laikydami už jo drabužio skverno, sakys:

‘Leiskite eiti su jumis,

nes mes girdėjome, kad Dievas su jumis.’“

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Zacharijo knygaSkyrius: 8