BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 05 30 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Zacharijo knygaSkyrius: 4

 Zacharijo knyga
  
 Žvakidė
  
Zch 4

1 Su manimi kalbėjęsis angelas grįžo ir pažadino mane, kaip žmogus pažadinamas iš miego. 2 ‘Ką matai?’, ­ paklausė jis. Aš atsakiau: ‘Matau žvakidę, visą iš aukso, su dubeniu viršuje. Virš jos yra septyni žibintai ir septyni vamzdeliai tiems žibintams. 3 Greta jos yra du alyvmedžiai: vienas ­ dubens dešinėje, kitas ­ kairėje.’ 4 Aš savo ruožtu paklausiau su manimi kalbėjusį angelą: ‘Kas tai, mano viešpatie?’ 5 Kalbėjęsis su manimi angelas atsakė man: ‘Argi tu nežinai, kas tai?’ Atsakiau: ‘Ne, mano viešpatie.’

6 Jis tarė man:

‘Štai VIEŠPATIES žodis Zerubabeliui.

Ne galybe, ne jėga,

bet mano Dvasia, ­

skelbia Galybių VIEŠPATS. ­

7 Kas tu toks, didysis kalne?

Tu pavirsi lyguma prieš Zerubabelį!

Jis padės baigiamąjį akmenį į vietą,

lydimas šauksmų: „Malonė! Malonė jam!“’

8 Be to, mane pasiekė VIEŠPATIES žodis:

9 ‘Zerubabelio rankos padėjo pamatus šiems Namams,

jo rankos juos ir baigs.’

Tuomet žinosite,

kad Galybių VIEŠPATS atsiuntė mane pas jus.

10 Juk visi, niekinę menkos pradžios dieną,

dabar džiaugsis ir regės

kertinį akmenį Zerubabelio rankoje.

[Paskui jis man atsakė:] ‘Tai septynios VIEŠPATIES akys, užmatančios visą žemę.’ 11 ­ ‘O kas tie du alyvmedžiai: vienas ­ žvakidės dešinėje, o kitas ­ kairėje?’ ­ paklausiau. 12 Ir dar pridūriau: ‘Kas tos dvi alyvmedžių šakos, pilančios aliejų per anuos aukso vamzdelius?’ 13 Jis tarė man: ‘Argi nežinai, kas tai?’ ­ ‘Ne, mano viešpatie’, ­ atsakiau. 14 Tuomet jis man paaiškino: ‘Tai du pateptieji, kurie tarnauja visos žemės Viešpačiui.’

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Zacharijo knygaSkyrius: 4

Zacharijo knygaSkyrius: 5

 Zacharijo knyga
  
 Skraidantis ritinys
  
Zch 5

1 Vėl pakėliau akis ir regėjau skraidantį ritinį. 2 ‘Ką matai?’ ­ paklausė jis. Atsakiau: ‘Matau skraidantį ritinį! Jo ilgis dvidešimt uolekčių ir plotis dešimt uolekčių.’ 3 Tuomet jis man paaiškino: ‘Tai prakeikimas, kuris tvyro ant viso krašto veido. Pasak įrašo vienoje jo pusėje, kas tik vagia, tas bus atskirtas, ir pasak įrašo kitoje pusėje, kas melagingai prisiekia, tas bus atskirtas.

4 Aš jį pasiunčiau, ­

tai Galybių VIEŠPATIES žodis. ­

Jis įeis į vagies namus

ir į namus kiekvieno,

melagingai prisiekiančio mano vardu.

Jis apsistos tuose namuose

ir sunaikins jų sienojus ir akmenis.’

Moteris krepšyje

5 Tuomet su manimi kalbėjęsis angelas priėjo ir tarė man: ‘Pakelk akis ir pažiūrėk į tai, kas išeina!’ ­ 6 ‘Kas gi tai?’ ­ paklausiau. Jis tarė: ‘Tai krepšys, kuris išeina.’ Ir paaiškino: ‘Tai jų kaltė visame krašte.’ 7 Tuomet buvo nukeltas švino dangtis, ir štai krepšio viduje sėdi moteris! 8 Jis tarė: ‘Tai Nedorybė.’ Jis įstūmė ją atgal į krepšio vidų ir užvožė krepšio angą švino svarsčiu. 9 Pakėliau akis ir regėjau dvi besiartinančias moteris. Jų sparnuose buvo vėjas, o jų sparnai tarsi gandro sparnai, ir jos pakėlė krepšį tarp dangaus ir žemės. 10 Tuomet pakla´usiau su manimi kalbėjusį angelą: ‘Kur gi jos neša tą krepšį?’

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Zacharijo knygaSkyrius: 5