BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2022 07 04 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Zacharijo knygaSkyrius: 10

 Zacharijo knyga
  
 Išgelbėjimo pažadas
  
Zch 10

1 Prašykite VIEŠPATĮ lietaus,

ankstyvųjų lietų,

VIEŠPATĮ, kuris sukuria perkūnijos debesis,

gausiai duoda lietaus

ir žolės kiekvienam jo laukuose.

2 Juk terafimai kalba nesąmones,

žyniai regi melą,

svajotojai pasakoja apgaulingas svajones

ir guodžia tuščiais sapnais.

Todėl žmonės ir klajoja kaip avys;

jie kenčia, nes neturi ganytojo.

3 Užsidegiau įniršiu ant ganytojų,

išliesiu jį ant užsispyrėlių,

nes Galybių VIEŠPATS rūpinasi

savo kaimene ­ Judo namais

ir padarys juos didingu savo karo žirgu.

4 Iš jų kils kertinis akmuo,

palapinės kuolas,

kario lankas;

iš jų kils visi pareigūnai.

5 Jie mūšyje bus kaip galiūnai,

gatvių purve trypiantys priešą;

jie kausis, nes VIEŠPATS yra su jais

ir privers raitelius bėgti.

6 „Padarysiu tvirtus Judo namus

ir išgelbėsiu Juozapo namus.

Parvesiu juos atgal,

nes jiems atleidžiu.

Jie bus, tarsi nebūčiau jų atmetęs,

nes aš esu jų Dievas

ir juos išklausysiu.

7 Tuomet Efraimo žmonės bus kaip galiūnai,

tarsi nuo vyno bus džiugios jų širdys.

Jų vaikai tai regės ir džiaugsis,

o jų širdys krykštaus VIEŠPATYJE.

8 Duosiu jiems ženklą ir juos surinksiu,

nes juos išpirkau,

ir jie bus tokie pat gausūs kaip anksčiau.

9 Nors aš ir išblaškiau juos tautose,

jie atmins mane tolimose šalyse,

išaugins savo vaikus ir grįš.

10 Grąžinsiu juos namo iš Egipto žemės,

surinksiu juos iš Asirijos,

parvesiu į Gileado kraštą ir Libaną,

bet net ten neužteks jiems vietos.

11 Jie pereis kančios jūrą;

bus nutildytos jūros bangos

ir nusausintos visos Nilo gelmės.

Asirijos puikybė bus pažeminta,

iš Egipto atimtas skeptras.

12 Padarysiu juos tvirtus VIEŠPATYJE,

ir jie žygiuos mano vardu“, ­

tai VIEŠPATIES žodis.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Zacharijo knygaSkyrius: 10

Zacharijo knygaSkyrius: 11

 Zacharijo knyga
  
Zch 11

1 Atidaryk, Libane, savo duris,

ir tesuryja ugnis tavo kedrus!

2 Raudok, kiparise, nes krito kedras,

sunaikinti puikieji medžiai!

Raudokite, Bašano ąžuolai,

nes buvo iškirstas tankusis miškas!

3 Įsiklausyk! Piemenys rauda,

nes apiplėšta jų didybė!

Įsiklausyk! Liūtai riaumoja,

nes sunaikintos Jordano tankmės!

Du piemenys

4 Taip kalba VIEŠPATS, mano Dievas: „Būk piemeniu kaimenės avių, pasmerktų skerdynėms. 5 Perkantieji jas žudo nebaudžiami, o parduodantieji sako: ‘Tebūna garbė VIEŠPAČIUI, nes aš tapau turtingas!’ Net jų pačių piemenys jų nesigaili. 6 Nė aš daugiau nebepasigailėsiu krašto gyventojų, ­ tai VIEŠPATIES žodis. ­ Tikėk manimi, atiduosiu juos, kiekvieną jų, jo kaimynui ir jo karaliui į nagus. Jie nusiaubs žemę, bet iš jų rankų aš negelbėsiu nė vieno.“

7 Taigi dėl avių pirklių naudos aš tapau piemeniu kaimenės avių, pasmerktų skerdynėms. Pasiėmiau dvi lazdas, vieną pavadinau ‘Malone’, o kitą ­ ‘Vienybe’ ir rūpinausi avimis. 8 Per vieną mėnesį atsikračiau trijų piemenų, nes buvau dėl jų netekęs kantrybės, o ir jie manęs neapkentė. 9 Tariau: ‘Aš nebūsiu jūsų piemeniu. Kuri turi mirti, tenumiršta, kuri turi būti sunaikinta, tebūna sunaikinta, o likusios teryja viena kitos kūną!’ 10 Paėmiau lazdą ‘Malonę’ ir perlaužiau, panaikindamas Sandorą, kurią buvau sudaręs su visomis tautomis. 11 Tą dieną ji buvo panaikinta, ir avių pirkliai, stebėję mane, suprato, kad tai VIEŠPATIES žodis. 12 Tuomet jiems tariau: ‘Jei tai atrodo jums teisinga, išmokėkite man algą, bet jeigu ne, tai tiek to.’ Jie atsvėrė man algos trisdešimt sidabro šekelių. 13 Bet VIEŠPATS man tarė: „Įmesk tai į iždą, šią šaunią kainą, kuria buvau jų įvertintas.“ Paėmęs trisdešimt sidabro šekelių, įmečiau juos į iždą VIEŠPATIES Namuose. 14 Tuomet perlaužiau antrąją lazdą ­ ‘Vienybę’, panaikindamas šeimos ryšius tarp Judo ir Izraelio.

15 Tada VIEŠPATS tarė man: „Būk dar kartą piemeniu, šį kartą ­ niekam tikusiu piemeniu, 16 nes aš, tikėk manimi, išugdysiu krašte piemenį, kuris nesirūpins žūvančiomis, neieškos paklydusiųjų, negydys sergančiųjų ir nemaitins sveikųjų, bet rys riebiųjų mėsą ir net plėš jų nagus.

17 Ak, mano niekam tikęs piemuo,

tu nesirūpini kaimene!

Teužgauna kalavijas jam ranką

ir dešinę akį!

Tenudžiūsta visiškai jo ranka,

teapanka jo dešinė akis!“

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Zacharijo knygaSkyrius: 11