BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2022 07 02 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Zacharijo knygaSkyrius: 1

 Zacharijo knyga
  
 Raginimas grįžti pas Dievą
  
Zch 1

1 Antrų karaliaus Darijaus metų aštuntą mėnesį Dievo žodis pasiekė Berechijos sūnaus Idojo sūnų pranašą Zachariją:

2 „VIEŠPATS labai supykęs ant jūsų protėvių. 3 Sakyk jiems: ‘Taip kalba Galybių VIEŠPATS.

Grįžkite pas mane, ­

tai Galybių VIEŠPATIES žodis, ­

ir aš grįšiu pas jus’, ­

sako Galybių VIEŠPATS.

4 Nebūkite kaip jūsų protėviai, kuriems ankstesni pranašai skelbė: ‘Taip kalba Galybių VIEŠPATS. Gręžkitės nuo savo nedorų kelių ir nedorų darbų.’ Bet jie nei manęs klausė, nei manęs paisė, ­ tai VIEŠPATIES žodis.

5 Kur jūsų protėviai?

O pranašai argi gyvena amžinai?

6 Bet argi mano žodžiai ir įstatai,

paskelbti per mano tarnus pranašus,

nepasivijo jūsų protėvių?

Jie gailėjosi ir sakė: ‘Galybių VIEŠPATS pasielgė su mumis, paisydamas mūsų kelių ir darbų, kaip ir buvo nusprendęs padaryti.’“

Keturi raiteliai

7 Antrų karaliaus Darijaus metų vienuolikto mėnesio ­ šebato ­ dvidešimt ketvirtą dieną VIEŠPATIES žodis pasiekė Berechijos sūnaus Idojo sūnų pranašą Zachariją. Zacharijas tarė: 8 „Nakčia regėjau raitelį ant sarto žirgo! Jis stovėjo lomoje tarp mirtų medžių, o už jo žirgai ­ sartas, bėras ir baltas. 9 Pakla´usiau: ‘Mano viešpatie, kas tai?’ Angelas, kalbantis su manimi, tarė man: ‘Aš tau parodysiu, kas tai.’ 10 Tuomet vyras, stovėjęs tarp mirtų medžių, atsakė: ‘Tai tie, kuriuos VIEŠPATS pasiuntė eiti sargybą žemėje.’ 11 Paskui jie tarė VIEŠPATIES angelui, stovinčiam tarp mirtų medžių: ‘Ėjome sargybą žemėje, ir štai visa žemė taikiai gyvena.’ 12 Tuomet VIEŠPATIES angelas ištarė: ‘O Galybių VIEŠPATIE, kiek dar ilgai nepasigailėsi Jeruzalės ir Judo miestų, ant kurių pykai šiuos septyniasdešimt metų?’ 13 Angelui, kalbėjusiam su manimi, VIEŠPATS atsakė maloniais paguodos žodžiais. 14 Tuomet su manimi kalbėjęsis angelas tarė man: ‘Paskelbk šią žinią.’ Taip kalba Galybių VIEŠPATS:

‘Aš labai pavyduliauju

dėl Jeruzalės ir Siono.

15 Pykstu didžiu pykčiu

ant savimi patenkintų tautų;

kai buvau tik truputį įpykęs,

jos padidino nelaimę.’

16 Todėl taip kalba Galybių VIEŠPATS:

‘Grįžtu į Jeruzalę iš pasigailėjimo;

joje bus atstatyti mano Namai, ­

tai Galybių VIEŠPATIES žodis, ­

virš Jeruzalės bus ištiesta matavimo virvė.’ ­

17 ‘Dar paskelbk.’

Taip kalba Galybių VIEŠPATS:

‘Mano miestai dar bus pertekę gerovės,

VIEŠPATS dar paguos Sioną,

VIEŠPATS vėl išsirinks Jeruzalę.’

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Zacharijo knygaSkyrius: 1