BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2021 03 07 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Sofonijo knygaSkyrius: 3

 Sofonijo knyga
  
 Jeruzalės ateitis
  
Sof 3

1 Vargas maištaujančiam, užterštam,

valdingam miestui!

2 Jis neklausė jokio balso,

nepriėmė jokio pamokymo.

Jis nepasitikėjo VIEŠPAČIU,

nesiartino prie savo Dievo.

3 Jo pareigūnai ­ lyg riaumojantys liūtai,

teisėjai ­ lyg vakaro vilkai,

kurie nieko nepalieka rytui.

4 Jo pranašai ­ įžūlūs,

klastingi bičiuliai;

jo kunigai suteršia, kas šventa,

ir iškraipo Įstatymą.

5 Bet VIEŠPATS jame teisus,

jis nedaro, kas neteisinga.

Savo teisingumą jis atskleidžia

kas rytą taip ištikimai,

kaip ištikima aušra,

bet nedorėlis nepažįsta gėdos.

6 Sunaikinau tautas,

jų gynybos bokštai sugriauti.

Kalaviju taip iššlaviau jų gatves,

kad nebėra kam jomis vaikščioti.

Jų miestai sunaikinti,

be žmonių, be gyventojų.

7 Tariau: „Tikrai tas miestas bijos manęs,

priims pamoką

ir neišleis iš akių nieko,

ką jam padariau.“

Tačiau jie su dar didesniu noru darė tai,

kas suteršia visus jų darbus.

8 Todėl laukite manęs, ­

tai VIEŠPATIES žodis, ­

laukite dienos,

kai pakilsiu kaip kaltintojas.

Aš nusprendžiau surinkti gentis,

sutelkti karalystes

ir išlieti ant jų savo pyktį,

visą mano įniršio karštį,

nes mano pavydo ugnyje

bus sudeginta visa žemė.

9 Tuomet pakeisiu ir nuvalysiu tautų lūpas,

kad jos visos galėtų šauktis VIEŠPATIES vardo

ir sutartinai jam tarnauti.

10 Iš anapus Kušo upių

mano garbintojai,

mano išblaškytieji,

atneš man atnašas.

11 Tą dieną nebebūsi sugėdinta

dėl visų savo darbų,

kuriais maištavai prieš mane,

nes pašalinsiu iš tavęs

išdidžiuosius pagyrūnus.

Nebeaukštinsi daugiau savęs

ant mano šventojo kalno.

12 Paliksiu tavo viduryje

nuolankią ir kuklią tautą.

VIEŠPATIES vardas bus jiems prieglauda,

13 ir aš išsaugosiu Izraelio likutį.

Jie blogai nebesielgs

ir nebekalbės netiesos.

Apgaulingam liežuviui

jų burnose nebebus vietos.

Tuomet jie ganysis ir ilsėsis,

ir nebebus kam jų gąsdinti.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Sofonijo knygaSkyrius: 3