BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2022 07 02 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Skaičių knygaSkyrius: 6

 Skaičių knyga
  
 Nuostatai nazyrams
  
Sk 6

1 VIEŠPATS kalbėjo Mozei, tardamas: 2 „Kalbėk izraelitams, sakydamas: kai kas nors, vyras ar moteris, padaro ypatingą įžadą ­ nazyro įžadą ­ pasišvęsti VIEŠPAČIUI, 3 toks žmogus turi susilaikyti nuo vyno ir kitų svaigalų, susilaikyti nuo acto iš vyno ar bet kokių kitų svaigalų, negerti jokios vynuogių sunkos ir nevalgyti nei šviežių, nei džiovintų vynuogių. 4 Visą laiką, kol yra nazyras, jis nevalgys nieko, kas gaunama iš vynmedžio, nevalgys net sėklų bei žievelių.

5 Per visas nazyrato įžado dienas skustuvas nepalies jo galvos; kol nepasibaigs laikas, kuriam jis įžadu pasišventė VIEŠPAČIUI, jis bus pašvęstas, augins ilgus plaukus ir pins į kasas.

6 Per visas dienas, kuriomis pasišventė VIEŠPAČIUI, jis neįžengs į vietą, kur yra numirėlis. 7 Net jeigu numirtų jo tėvas ar motina, brolis ar sesuo, jis negali savęs suteršti, nes jo pasišventimas yra jam ant galvos. 8 Visą laiką, kol jis yra nazyras, jis pašvęstas VIEŠPAČIUI.

9 Jeigu kas nors labai staiga šalia jo numirtų, suteršdamas pašvęstą galvą, jis nusiskus galvą tą dieną, kai taps švarus; septintą dieną jis nusiskus galvą. 10 Aštuntą dieną jis atneš du purplelius ar du jaunus balandžius kunigui prie įėjimo į Susitikimo Palapinę. 11 Kunigas paaukos vieną kaip auką už nuodėmę, o kitą ­ kaip deginamąją auką ir atliks permaldavimą už jį, nes jis užsitraukė kaltę per numirėlį. Tą pačią dieną jis vėl pašvęs savo galvą, 12 vėl paskirs VIEŠPAČIUI nazyrato dienas ir atves metinį avinėlį kaip atnašą už nuodėmę. Ankstesnis laikas nebus įskaitytas, nes pašvęstoji galva buvo suteršta.

13 Tokios yra nazyro apeigos: tą dieną, kai jo pašventimo laikas baigiasi, jis turi būti atvestas prie Susitikimo Palapinės įėjimo. 14 Kaip savo dovaną VIEŠPAČIUI jis atves vieną sveiką mitulę avį kaip deginamąją auką, vieną sveiką mitulę avį kaip auką už nuodėmę, vieną sveiką aviną kaip bendravimo auką, 15 atneš pintinę neraugintos duonos kepalų iš geriausių miltų, įmaišytų aliejumi, neraugintų, aliejumi apteptų plokštainių drauge su javų ir liejamosiomis atnašomis. 16 Visa kunigas atnašaus VIEŠPATIES akivaizdoje, paaukos jo auką už nuodėmę bei deginamąją auką, 17 atnašaus aviną kaip bendravimo auką VIEŠPAČIUI drauge su neraugintos duonos pintine; kunigas taip pat paaukos javų bei liejamąją atnašą. 18 Tada nazyras nusiskus pašvęstą galvą prie įėjimo į Susitikimo Palapinę ir, nunešęs plaukus nuo pašvęstos galvos, padės juos ant ugnies po bendravimo auka.

19 Tada, kai jis bus nusiskutęs savo pašvęstą galvą, kunigas paims išvirtą avino mentę, vieną neraugintą kepalą iš pintinės, vieną neraugintą plokštainį ir padės juos nazyrui ant delnų. 20 Paskui kunigas pakylės juos kaip siūbuojamąją atnašą VIEŠPATIES akivaizdoje. Jie bus kunigui šventa dalis drauge su siūbuojamosios atnašos krūtine ir dovanos atnašos mente. Po to nazyras gali gerti vyną.

21 Tokios tat yra įžadą darančio nazyro pareigos. Jo atnaša VIEŠPAČIUI turi būti pagal nazyrato įžadą, neskaitant to, ką dar jis išgali duoti. Pagal tai, kokį įžadą jis bus padaręs, taip jis turi ir elgtis, vykdydamas savo pašventimo nuostatus.“

Kunigiškasis palaiminimas

22 VIEŠPATS kalbėjo Mozei, tardamas: 23 „Kalbėk Aaronui ir jo sūnums ir sakyk jiems: ‘Taip laiminsite izraelitus. Sakykite jiems:

24 VIEŠPATS telaimina ir tesaugo tave! 25 VIEŠPATS tenušviečia tave savo veidu

ir tebūna tau maloningas! 26 VIEŠPATS tepažvelgia į tave maloniai

ir tesuteikia tau ramybę!’

27 Taip jie tars mano vardą izraelitams, ir aš juos palaiminsiu“.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Skaičių knygaSkyrius: 6

Skaičių knygaSkyrius: 7

 Skaičių knyga
  
 Vadų atnašos
  
Sk 7

1 Tą dieną, kai Mozė baigė statyti Padangtę, patepė ir pašventė ją su visu jos apstatymu, patepė ir pašventė aukurą su visais jo reikmenimis, 2 atnašas įteikė Izraelio vadai, būtent galvos jų protėvių namų, giminių vadai ir vadovavusieji surašytiesiems. 3 Atnašos, kurias jie atgabeno VIEŠPATIES akivaizdon, buvo šeši dengti vežimai ir dvylika jaučių ­ po vežimą nuo dviejų vadų ir po jautį nuo kiekvieno. Jos buvo įteiktos prie Padangtės.

4 Tada VIEŠPATS tarė Mozei: 5 „Priimk jas iš jų Susitikimo Palapinės tarnybai ir atiduok levitams pagal jų tarnybą.“ 6 Mozė priėmė vežimus bei jaučius ir perdavė levitams. 7 Du vežimus ir keturis jaučius davė Geršono žmonėms pagal jų tarnybą, 8 o keturis vežimus ir aštuonis jaučius ­ Merario žmonėms pagal jų tarnybą, kunigo Aarono sūnaus Itamaro prižiūrimą. 9 O Kehato žmonėms nedavė jokio vežimo, nes jiems buvo pavesta rūpintis šventaisiais daiktais, kurie turėjo būti nešami ant pečių.

10 Vadai davė atnašas ir aukurui pašvęsti tą dieną, kai jis buvo pateptas. Vadams prie aukuro įteikiant savo atnašas, 11 VIEŠPATS tarė Mozei: „Teduoda jie savo atnašas aukurui pašvęsti kasdien po vieną.“

12 Pirmą dieną savo atnašą įteikė Aminadabo sūnus Nachšonas iš Judo giminės. 13 Jo atnaša buvo sidabro dubuo, sveriantis šimtą trisdešimt šekelių, sidabro taurė, sverianti septyniasdešimt šekelių pagal šventyklos šekelį ­ abu pilni geriausių miltų, įmaišytų aliejumi, javų atnašai, ­ 14 aukso lėkštė, sverianti dešimt šekelių, pilna smilkalų, 15 jautukas, avinas ir mitulis avinėlis deginamajai aukai, 16 ožys aukai už nuodėmę 17 ir du jaučiai, penki avinai, penki ožiai bei penki mituliai avinėliai bendravimo aukai. Tokia buvo Aminadabo sūnaus Nachšono atnaša.

18 Antrą dieną atnašą įteikė Isacharo vadas Netanelio sūnus Cuaras. Jis įteikė kaip savo atnašą sidabro dubenį, sveriantį šimtą trisdešimt šekelių, 19 sidabro taurę, sveriančią septyniasdešimt šekelių pagal šventyklos šekelį ­ abu pilnus geriausių miltų, įmaišytų aliejumi, javų atnašai, ­ 20 aukso lėkštę, sveriančią dešimt šekelių, pilną smilkalų, 21 jautuką, aviną ir mitulį avinėlį kaip deginamąją auką, 22 ožį kaip auką už nuodėmę 23 ir du jaučius, penkis avinus, penkis ožius bei penkis mitulius avinėlius kaip bendravimo auką. Tokia buvo Netanelio sūnaus Cuaro atnaša.

24 Trečią dieną ­ Zabulono giminės vadas Helono sūnus Eliabas. 25 Jo atnaša buvo sidabro dubuo, sveriantis šimtą trisdešimt šekelių, sidabro taurė, sverianti septyniasdešimt šekelių pagal šventyklos šekelį ­ abu pilni geriausių miltų, įmaišytų aliejumi, javų atnašai, ­ 26 aukso lėkštė, sverianti dešimt šekelių, pilna smilkalų, 27 jautukas, avinas ir mitulis avinėlis deginamajai aukai, 28 ožys aukai už nuodėmę 29 ir du jaučiai, penki avinai, penki ožiai bei penki mituliai avinėliai bendravimo aukai. Tokia buvo Helono sūnaus Eliabo atnaša.

30 Ketvirtą dieną ­ Rubeno giminės vadas Šedeūro sūnus Elicūras. 31 Jo atnaša buvo sidabro dubuo, sveriantis šimtą trisdešimt šekelių, sidabro taurė, sverianti septyniasdešimt šekelių pagal šventyklos šekelį ­ abu pilni geriausių miltų, įmaišytų aliejumi, javų atnašai, ­ 32 aukso lėkštė, sverianti dešimt šekelių, pilna smilkalų, 33 jautukas, avinas ir mitulis avinėlis deginamajai aukai, 34 ožys aukai už nuodėmę 35 ir du jaučiai, penki avinai, penki ožiai bei penki mituliai avinėliai bendravimo aukai. Tokia buvo Šedeūro sūnaus Elicūro atnaša.

36 Penktą dieną ­ Simeono giminės vadas Cūrišadajo sūnus Šelumielis. 37 Jo atnaša buvo sidabro dubuo, sveriantis šimtą trisdešimt šekelių, sidabro taurė, sverianti septyniasdešimt šekelių pagal šventyklos šekelį ­ abu pilni geriausių miltų, įmaišytų aliejumi, javų atnašai, ­ 38 aukso lėkštė, sverianti dešimt šekelių, pilna smilkalų, 39 jautukas, avinas ir mitulis avinėlis deginamajai aukai, 40 ožys aukai už nuodėmę 41 ir du jaučiai, penki avinai, penki ožiai bei penki mituliai avinėliai bendravimo aukai. Tokia buvo Cūrišadajo sūnaus Šelumielio atnaša.

42 Šeštą dieną ­ Gado giminės vadas Deuelio sūnus Eljasafas. 43 Jo atnaša buvo sidabro dubuo, sveriantis šimtą trisdešimt šekelių, sidabro taurė, sverianti septyniasdešimt šekelių pagal šventyklos šekelį ­ abu pilni geriausių miltų, įmaišytų aliejumi, javų atnašai, ­ 44 aukso lėkštė, sverianti dešimt šekelių, pilna smilkalų, 45 jautukas, avinas ir mitulis avinėlis deginamajai aukai, 46 ožys aukai už nuodėmę 47 ir du jaučiai, penki avinai, penki ožiai bei penki mituliai avinėliai bendravimo aukai. Tokia buvo Deuelio sūnaus Eljasafo atnaša.

48 Septintą dieną ­ Efraimo giminės vadas Amihudo sūnus Elišama. 49 Jo atnaša buvo sidabro dubuo, sveriantis šimtą trisdešimt šekelių, sidabro taurė, sverianti septyniasdešimt šekelių pagal šventyklos šekelį ­ abu pilni geriausių miltų, įmaišytų aliejumi, javų atnašai, ­ 50 aukso lėkštė, sverianti dešimt šekelių, pilna smilkalų, 51 jautukas, avinas ir mitulis avinėlis deginamajai aukai, 52 ožys aukai už nuodėmę 53 ir du jaučiai, penki avinai, penki ožiai bei penki mituliai avinėliai bendravimo aukai. Tokia buvo Amihudo sūnaus Elišamos atnaša.

54 Aštuntą dieną ­ Manaso giminės vadas Pedacūro sūnus Gamelielis. 55 Jo atnaša buvo sidabro dubuo, sveriantis šimtą trisdešimt šekelių, sidabro taurė, sverianti septyniasdešimt šekelių pagal šventyklos šekelį ­ abu pilni geriausių miltų, įmaišytų aliejumi, javų atnašai, ­ 56 aukso lėkštė, sverianti dešimt šekelių, pilna smilkalų, 57 jautukas, avinas ir mitulis avinėlis deginamajai aukai, 58 ožys aukai už nuodėmę 59 ir du jaučiai, penki avinai, penki ožiai bei penki mituliai avinėliai bendravimo aukai. Tokia buvo Pedacūro sūnaus Gamelielio atnaša.

60 Devintą dieną ­ Benjamino giminės vadas Gideonio sūnus Abidanas. 61 Jo atnaša buvo sidabro dubuo, sveriantis šimtą trisdešimt šekelių, sidabro taurė, sverianti septyniasdešimt šekelių pagal šventyklos šekelį ­ abu pilni geriausių miltų, įmaišytų aliejumi, javų atnašai, ­ 62 aukso lėkštė, sverianti dešimt šekelių, pilna smilkalų, 63 jautukas, avinas ir mitulis avinėlis deginamajai aukai, 64 ožys aukai už nuodėmę 65 ir du jaučiai, penki avinai, penki ožiai bei penki mituliai avinėliai bendravimo aukai. Tokia buvo Gideonio sūnaus Abidano atnaša.

66 Dešimtą dieną ­ Dano giminės vadas Amišadajo sūnus Ahiezeras. 67 Jo atnaša buvo sidabro dubuo, sveriantis šimtą trisdešimt šekelių, sidabro taurė, sverianti septyniasdešimt šekelių pagal šventyklos šekelį ­ abu pilni geriausių miltų, įmaišytų aliejumi, javų atnašai, ­ 68 aukso lėkštė, sverianti dešimt šekelių, pilna smilkalų, 69 jautukas, avinas ir mitulis avinėlis deginamajai aukai, 70 ožys aukai už nuodėmę 71 ir du jaučiai, penki avinai, penki ožiai bei penki mituliai avinėliai bendravimo aukai. Tokia buvo Amišadajo sūnaus Ahiezero atnaša.

72 Vienuoliktą dieną ­ Ašero žmonių vadas Ochrano sūnus Pagielis. 73 Jo atnaša buvo sidabro dubuo, sveriantis šimtą trisdešimt šekelių, sidabro taurė, sverianti septyniasdešimt šekelių pagal šventyklos šekelį ­ abu pilni geriausių miltų, įmaišytų aliejumi, javų atnašai, ­ 74 aukso lėkštė, sverianti dešimt šekelių, pilna smilkalų, 75 jautukas, avinas ir mitulis avinėlis deginamajai aukai, 76 ožys aukai už nuodėmę 77 ir du jaučiai, penki avinai, penki ožiai bei penki mituliai avinėliai bendravimo aukai.

78 Dvyliktą dieną ­ Naftalio žmonių vadas Enano sūnus Ahyra. 79 Jo atnaša buvo sidabro dubuo, sveriantis šimtą trisdešimt šekelių, sidabro taurė, sverianti septyniasdešimt šekelių pagal šventyklos šekelį ­ abu pilni geriausių miltų, įmaišytų aliejumi, javų atnašai, ­ 80 aukso lėkštė, sverianti dešimt šekelių, pilna smilkalų, 81 jautukas, avinas ir mitulis avinėlis deginamajai aukai, 82 ožys aukai už nuodėmę 83 ir du jaučiai, penki avinai, penki ožiai bei penki mituliai avinėliai bendravimo aukai. Tokia buvo Enano sūnaus Ahyros atnaša.

84 Tokia tat buvo pašventimo atnaša aukurui iš Izraelio vadų tą dieną, kai jis buvo pateptas: dvylika sidabro dubenų, dvylika sidabro taurių, 85 kiekvienas dubuo, sveriantis šimtą trisdešimt šekelių, o kiekviena taurė ­ septyniasdešimt, iš viso sidabro indų buvo du tūkstančiai keturi šimtai šekelių pagal šventyklos šekelį; 86 dvylika aukso lėkščių, pilnų smilkalų, kiekviena sverianti dešimt šekelių pagal šventyklos šekelį, iš viso aukso lėkščių buvo šimtas dvidešimt šekelių; 87 iš viso galvijų deginamajai aukai buvo dvylika jaučių, dvylika avinų, dvylika mitulių avinėlių drauge su jų javų atnaša ir dvylika ožių aukai už nuodėmę; 88 iš viso galvijų bendravimo aukai buvo dvidešimt keturi jaučiai, šešiasdešimt avinų, šešiasdešimt ožių ir šešiasdešimt mitulių avinėlių. Tokia buvo pašventimo atnaša aukurui po to, kai jis buvo pateptas.

89 Kada tik Mozė įeidavo į Susitikimo Palapinę kalbėtis su VIEŠPAČIU, jis girdėdavo jam kalbant balsą nuo malonės sosto, kuris buvo ant Sandoros Skrynios tarp dviejų kerubų. Taip jis kalbėdavo jam.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Skaičių knygaSkyrius: 7