BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 02 07 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Skaičių knygaSkyrius: 24

 Skaičių knyga
  
Sk 24

1 O Bileamas, matydamas, kad VIEŠPAČIUI malonu laiminti Izraelį, nebėjo kaip anksčiau ieškoti ženklų, bet atgręžė veidą dykumos link. 2 Pakėlęs akis, Bileamas matė Izraelį, gyvenantį stovykloje giminė prie giminės. Tada, Dievo dvasios apimtas, 3 jis ėmė pranašauti, sakydamas:

„Beoro sūnaus Bileamo žodis,

žodis žmogaus, turinčio teisingą akį,

4 žodis girdinčio Dievo žodžius,

matančio regėjimą iš Visagalio,

parpuolusio kniūbsčio, bet atmerktomis akimis.

5 Kokios puikios tavo palapinės, Jokūbai,

tavo buveinės, Izraeli!

6 Tarsi toli besitęsiantys palmių miškeliai,

tarsi sodai prie upės,

tarsi VIEŠPATIES pasodintas alavijas,

tarsi kedrai prie vandens!

7 Vanduo liesis iš jo kibirų,

sėklą jis sės drėgnuose laukuose;

jo karalius bus iškilesnis už Agagą,

bus išaukštinta jo karalystė.

8 Dievas, vedantis jį iš Egipto,

jam tarsi laukinio jaučio ragų galia.

Jis surys sau priešingas tautas,

sutrupindamas jų kaulus,

perverdamas juos savo strėlėmis.

9 Pritūpęs jis guli tarsi liūtas

ir liūtė.

Kas išdrįs jį prikelti?

Palaimintas, kas tave laimina,

prakeiktas, kas tave keikia.“

10 Tada Balakas, įniršęs ant Bileamo, suplojo delnais ir tarė Bileamui: „Aš pasišaukiau tave prakeikti mano priešų, o tu juos palaiminai jau tris kartus. 11 Pradink iš čia! Eik namo! Sakiau gausiai tau atlyginsiąs, tačiau VIEŠPATS neleido tau jokio atlygio duoti.“ 12 Bileamas atsakė Balakui: „Argi neįspėjau tavo pasiuntinių, siųstų pas mane: 13 ‘Nors Balakas man duotų ir namus, pilnus sidabro bei aukso, negalėčiau savo ruožtu, eidamas prieš VIEŠPATIES žodį, padaryti nei gero, nei blogo. Ką VIEŠPATS sako, tai turiu pakartoti’?“

Ketvirtas pranašavimas

14 „O dabar, kai aš grįžtu pas savo tautą, leisk man įspėti tave, ką ši tauta padarys tavo tautai ateinančiomis dienomis“. 15 Tada jis ėmė pranašauti, sakydamas:

„Žodis Beoro sūnaus Bileamo,

žodis žmogaus, turinčio teisingą akį,

16 žodis, girdinčio Dievo žodžius,

gaunančio žinojimą iš Aukščiausiojo,

matančio regėjimą iš Visagalio,

parpuolusio kniūbsčio, bet atmerktomis akimis.

17 Matau jį, bet ne dabartyje,

stebiu, bet ne iš arti:

žvaigždė patekės iš Jokūbo,

skeptras pakils iš Izraelio,

kuris nualins Moabo pasienio sritis

ir visų Seto vaikų žemę.

18 Edomas taps pavaldus,

Seyras ­ jo priešų nuosavybė,

o Izraelis bus pergalingas.

19 Iš Jokūbo kils valdovas

ir sunaikins išlikusius Ire.“

20 Išvydęs Amaleką, ėmė pranašauti, sakydamas:

„Amalekas ­ tautų pirmasis,

bet jo likimas ­ amžina pražūtis.“

21 Išvydęs kainitus, ėmė pranašauti, sakydamas: „Nors tavo buveinė ir saugi,

o tavo lizdas sukrautas uoloje,

22 Kainas bus sunaikintas,

kai Ašūras paims tave į nelaisvę.“

23 Vėl jis ėmė pranašauti, sakydamas:

„Deja! Kas liks gyvas, kai šitai padarys Dievas?

24 Atplauks laivai iš Kitimų

ir pavergs Ašūrą ir Eberą.

Jis irgi žus amžinai.“

25 Tada Bileamas pakilo ir sugrįžo į savo vietą. Ir Balakas nuėjo savo keliu.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Skaičių knygaSkyrius: 24

Skaičių knygaSkyrius: 25

 Skaičių knyga
  
 Izraelis prie Peoro
  
Sk 25

1 Izraeliui gyvenant Šitimuose, žmonės pradėjo žeminti save, kekšaudami su Moabo moterimis. 2 O jos kviesdavosi žmones prie aukų savo dievui. Žmonės dalydavosi valgiu ir garbindavo tą dievą. 3 Izraeliui prijunkus prie Peoro Baalo, VIEŠPATS įniršo ant Izraelio. 4 VIEŠPATS tarė Mozei: „Paimk visus tautos vadus ir viešai pasmeik juos ant baslio VIEŠPATIES akivaizdoje, kad VIEŠPATIES pykčio įniršis būtų nugręžtas nuo Izraelio.“ 5 Mozė tarė Izraelio teisėjams: „Kiekvienas jūsų turi užmušti visus tuos savo žmones, kurie prijunko prie Peoro Baalo.“

6 Kaip tik tuo metu vienas izraelitas atėjo ir atsivedė į savo šeimą midjanietę moterį, matant Mozei ir visai izraelitų bendrijai, beverkiančiai prie įėjimo į Susitikimo Palapinę. 7 Tai pamatęs, kunigo Aarono sūnaus Eleazaro sūnus Finehas atsikėlė ir nuėjo nuo bendrijos. Pasiėmęs į ranką ietį, 8 jis nusekė izraelitą į palapinę ir perdūrė per pilvą abu ­ izraelitą ir moterį. Tad maras tarp izraelitų buvo sutramdytas. 9 O vis dėlto maru mirė dvidešimt keturi tūkstančiai.

10 Tada VIEŠPATS kalbėjo Mozei, tardamas: 11 „Kunigo Aarono sūnaus Eleazaro sūnus Finehas nukreipė mano pyktį nuo izraelitų, parodydamas tokį atsidavimą man, kad aš savo įšėlimu nebesunaikinau izraelitų. 12 Todėl pasakyk: ‘Aš suteikiu jam draugystės Sandorą. 13 Ji bus jam ir jo palikuonims po jo amžinos kunigystės sandora, nes jis, atlikdamas permaldavimą už izraelitus, elgėsi atsiduodamas savo Dievui.’“

14 Užmuštasis izraelitas, užmuštas drauge su midjaniete, buvo Saluvo sūnus Zimris, Simeono giminei priklausančių protėvių namų galva, 15 o užmuštoji midjanietė ­ Cūro, kuris buvo vienos kilties, tai yra vienų protėvių namų Midjane galva, duktė Kozbė.

16 VIEŠPATS tarė Mozei: 17 „Neduok midjaniečiams ramybės ir nugalėk juos, 18 nes jie nedavė jums ramybės apgaule, kuria apgavo jus per Peorą ir per Midjano vado dukterį Kozbę, savo seserį. Ji buvo užmušta tą dieną, kai dėl Peoro jus ištiko maras.“

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Skaičių knygaSkyrius: 25