BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 06 09 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Skaičių knygaSkyrius: 1

 Skaičių knyga
  
 Žmonių surašymas
  
Sk 1

1 Antrųjų metų po išėjimo iš Egipto žemės antro mėnesio pirmą dieną VIEŠPATS kalbėjo Mozei Susitikimo Palapinėje, Sinajaus dykumoje, tardamas: 2 „Surašykite visą izraelitų bendriją pagal kiltis ir protėvių namus, įrašydami visus vyrus vardais. 3 Tu ir Aaronas surašysite pagal jų gretas visus dvidešimt metų ir vyresnius Izraelio vyrus, tinkamus karinei tarnybai. 4 Gausite iš kiekvienos giminės po žmogų, jo protėvių namų galvą, jums padėti. 5 Vardai vyrų, kurie jums padės, yra šie: iš Rubeno ­ Šedeūro sūnus Elicūras, 6 iš Simeono ­ Cūrišadajo sūnus Šelumielis, 7 iš Judo ­ Aminadabo sūnus Nachšonas, 8 iš Isacharo ­ Cuaro sūnus Netanelis, 9 iš Zabulono ­ Helono sūnus Eliabas; 10 tarp Juozapo sūnų: iš Efraimo ­ Amihudo sūnus Elišama, iš Manaso ­ Pedacūro sūnus Gamelielis, 11 iš Benjamino ­ Gideonio sūnus Abidanas, 12 iš Dano ­ Amišadajo sūnus Ahiezeras, 13 iš Ašero ­ Ochrano sūnus Pagielis, 14 iš Gado ­ Deuelio sūnus Eljasafas, 15 iš Naftalio ­ Enano sūnus Ahyra.“ 16 Jie buvo bendrijos išrinkti savo protėvių giminių vadai; jie buvo Izraelio tūkstančių galvos. 17 Tad Mozė ir Aaronas pasiėmė tuos išvardytus vyrus 18 ir antro mėnesio pirmą dieną surinko visą bendriją. Tada izraelitai buvo surašyti pagal savo protėvių namų kiltis, įrašant dvidešimt metų ir vyresnius vyrus vardais. 19 Kaip VIEŠPATS buvo Mozei įsakęs, taip jis ir surašė juos Sinajaus dykumoje.

Dvylika giminių

20 Izraelio pirmagimio Rubeno palikuonių, pagal jų kilčių kilmę ir protėvių namus ­ visų vyrų nuo dvidešimt metų ir vyresnių, tinkamų karinei tarnybai, įrašytų vardais į sąrašą, 21  ­ surašytų iš Rubeno giminės, buvo keturiasdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai.

22 Simeono palikuonių, pagal jų kilčių kilmę ir protėvių namus ­ visų vyrų nuo dvidešimt metų ir vyresnių, tinkamų karinei tarnybai, įrašytų vardais į sąrašą, 23 ­ surašytų iš Simeono giminės, buvo penkiasdešimt devyni tūkstančiai trys šimtai.

24 Gado palikuonių, pagal jų kilčių kilmę ir protėvių namus įrašytų į sąrašą vardais nuo dvidešimt metų ir vyresnių, tinkamų karinei tarnybai, 25 ­ surašytų iš Gado giminės, buvo keturiasdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt.

26 Judo palikuonių, pagal jų kilčių kilmę ir protėvių namus įrašytų į sąrašą vardais nuo dvidešimt metų ir vyresnių, tinkamų karinei tarnybai, 27 ­ surašytų iš Judo giminės, buvo septyniasdešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai.

28 Isacharo palikuonių, pagal jų kilčių kilmę ir protėvių namus įrašytų į sąrašą vardais nuo dvidešimt metų ir vyresnių, tinkamų karinei tarnybai, 29 ­ surašytų iš Isacharo giminės, buvo penkiasdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai.

30 Zabulono palikuonių, pagal jų kilčių kilmę ir protėvių namus įrašytų į sąrašą vardais nuo dvidešimt metų ir vyresnių, tinkamų karinei tarnybai, 31 ­ surašytų iš Zabulono giminės, buvo penkiasdešimt septyni tūkstančiai keturi šimtai. 32 Tarp Juozapo palikuonių ­ Efraimo palikuonių, pagal jų kilčių kilmę ir protėvių namus įrašytų į sąrašą vardais nuo dvidešimt metų ir vyresnių, tinkamų karinei tarnybai, ­

33 surašytų iš Efraimo giminės, buvo keturiasdešimt tūkstančių penki šimtai.

34 Manaso palikuonių, pagal jų kilčių kilmę ir protėvių namus įrašytų į sąrašą vardais nuo dvidešimt metų ir vyresnių, tinkamų karinei tarnybai, 35 ­ surašytų iš Manaso giminės, buvo trisdešimt du tūkstančiai ir du šimtai.

36 Benjamino palikuonių, pagal jų kilčių kilmę ir protėvių namus įrašytų į sąrašą vardais nuo dvidešimt metų ir vyresnių, tinkamų karinei tarnybai, 37 ­ surašytų iš Benjamino giminės, buvo trisdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai.

38 Dano palikuonių, pagal jų kilčių kilmę ir protėvių namus įrašytų į sąrašą vardais nuo dvidešimt metų ir vyresnių, tinkamų karinei tarnybai, 39 ­ surašytų iš Dano giminės, buvo šešiasdešimt du tūkstančiai ir septyni šimtai.

40 Ašero palikuonių, pagal jų kilčių kilmę ir protėvių namus įrašytų į sąrašą vardais nuo dvidešimt metų ir vyresnių, tinkamų karinei tarnybai, 41 ­ surašytų iš Ašero giminės, buvo keturiasdešimt vienas tūkstantis ir penki šimtai.

42 Naftalio palikuonių, pagal jų kilčių kilmę ir protėvių namus įrašytų į sąrašą vardais nuo dvidešimt metų ir vyresnių, tinkamų karinei tarnybai, 43 ­ surašytų iš Naftalio giminės, buvo penkiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai.

44 Tiek tat surašė Mozė ir Aaronas drauge su Izraelio vadais, kurių buvo dvylika, po vieną iš kiekvienų protėvių namų. 45 Taigi visų izraelitų, įrašytų pagal protėvių namus nuo dvidešimt metų ir vyresnių, tinkamų karinei tarnybai, 46 iš viso buvo šeši šimtai trys tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt. 47 Tačiau levitai kartu su kitais nebuvo surašyti pagal jų protėvių giminę.

48 VIEŠPATS buvo Mozei kalbėjęs, tardamas: 49 „Kartu su kitomis nesurašysi tik Levio giminės, jų surašymo kartu su kitomis giminėmis nedarysi. 50 Levitus įpareigosi rūpintis Sandoros Padangte, visais reikmenimis ir viskuo, kas jai priklauso. Jie turi nešti Padangtę ir visus jos reikmenis; ją turės prižiūrėti ir aplink ją palapines statytis. 51 Kai Padangtė turės leistis į kelionę, levitai ją nuardys; o kai Padangtė turės būti pastatyta, levitai ją statys. Kas iš pašaliečių prie jos artintųsi, bus nubaustas mirtimi. 52 Kiti izraelitai statysis palapines gretomis, kiekvienas savo dalinyje prie savo ženklo. 53 Bet levitai statysis palapines aplink Sandoros Padangtę, kad [Dievo] rūstybė neištiktų izraelitų bendrijos. Levitai eis Sandoros Padangtės sargybą“. 54 Visa tai izraelitai įvykdė, kaip VIEŠPATS buvo Mozei įsakęs.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Skaičių knygaSkyrius: 1