BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2022 06 28 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Laiškas romiečiamsSkyrius: 10

 Laiškas romiečiams
  
Rom 10

Žydų kaltumas

14 Kaipgi jie šauksis to, kurio neįtikėjo?! Kaipgi įtikės tą, apie kurį negirdėjo?! Kaip išgirs be skelbėjo?! 15 O kas gi skelbs nesiųstas? Juk parašyta: Kokios dailios kojos skelbiančių gerąją naujieną! 16 Bet ne visi pakluso Evangelijai. Antai Izaijas sako: Viešpatie, kas patikėjo mūsų skelbimu? 17 Taigi tikėjimas ­ iš klausymo, klausymas ­ kai skelbiamas Kristaus žodis. 18 Bet aš klausiu: argi jie negirdėjo?! Kaipgi ne!

Po visą žemę pasklido jų garsas,

iki pasaulio pakraščių ­ jų žodžiai.

19 Klausiu toliau: argi Izraelis nesuprato?! Bet Mozė pirmas sako:

Aš pažadinsiu jūsų pavydą netautai,

apmaudą jums sukelsiu prieš neišmanančią tautą.

20 Izaijas drįsta sakyti:

Daviausi atrandamas tiems, kurie manęs neieškojo,

pasirodžiau tiems, kurie apie mane neklausinėjo.

21 O Izraeliui sako: Ištisą dieną aš laikiau ištiesęs savo rankas į neklusnią ir prieštaraujančią tautą.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Laiškas romiečiamsSkyrius: 10

Laiškas romiečiamsSkyrius: 11

 Laiškas romiečiams
  
Rom 11

1 Tad aš klausiu: ar Dievas atstūmė savo tautą?! Jokiu būdu! Juk ir aš izraelitas, iš Abraomo palikuonių, iš Benjamino genties. 2 Dievas neatstūmė savosios tautos, kurią iš anksto yra numatęs. Ar nežinote, ką sako Raštas apie Eliją, kai šis skundžiasi Dievui Izraeliu: 3 Viešpatie, jie išžudė tavo pranašus, išgriovė tavo aukurus; aš vienas belikau, ir jie tyko mano gyvybės? 4 O kaip skamba Dievo atsakymas? Aš pasilaikiau dar septynis tūkstančius vyrų, kurių keliai nesulinko prieš Baalą. 5 Taip pat ir dabartiniu metu yra malonės išrinktas likutis. 6 Bet jei malonės, tai ne dėl darbų, antraip malonė nebebūtų malonė.

7 Tai kaipgi? Izraelis nepasiekė to, ko buvo siekęs. Pasiekė tiktai išrinktoji dalis. Kiti užkietėjo, 8 kaip parašyta:

Dievas siuntė jiems svaigulio dvasią,

kad akys neregėtų ir ausys negirdėtų

iki šios dienos.

9 Ir Dovydas sako:

Jų vaišių stalas tepavirsta spąstais, žabangais,

suklupimo pinklėmis ir atpildu.

10 Tegul apspangsta jų akys, kad neregėtų,

ir jų nugarą laikyk nuolat sulenktą.

Būsimasis atsivertimas

11 Tad aš klausiu: ar jie taip suklupo, kad ir pargriūtų? Nieku būdu! Tik per jų suklupimą pagonių tautoms atėjo išganymas, kad juos paimtų pavydas. 12 Bet jeigu jų suklupimas reiškia pasaulio praturtinimą, o jų mažas skaičius ­ pagonių praturtėjimą, tai ką duos jų visuma?!

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Laiškas romiečiamsSkyrius: 11