BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 02 04 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Raudų knygaSkyrius: 3

 Raudų knyga
  
 Bausmė ir viltis
  
Rd 3

1א Aš esu žmogus, matęs skausmą

nuo Dievo pykčio lazdos.

2 Jis varė mane vis giliau ir giliau

į tamsybes be jokios šviesos.

3 Tik prieš mane jis vis kelia

ir kelia ranką visą dieną.

4ב Jis sunešiojo mano kūną ir odą,

sutrupino man kaulus.

5 Jis apgulė ir apsupo mane

kartėliu ir vargais.

6 Jis apgyvendino mane tamsybėse

kaip tuos, kurie seniai numirė.

7ג Jis aptvėrė mane siena, kad neištrūkčiau,

prislėgė mane sunkiomis grandinėmis.

8 Nors aš šaukiuosi ir maldauju,

jis užgožia mano maldą.

9 Jis aptvėrė mano kelius tašytais akmenimis,

iškraipė mano takus.

10ד Man jis ­ tykojanti meška,

sėlinantis liūtas.

11 Jis nutempė mane nuo mano kelio ir sudraskė,

paliko mane priblokštą.

12 Jis įtempė savo lanką ir pavertė mane

savo strėlių taikiniu.

13ה Jis paleido strėles iš savo lanko,

ir jos giliai susmigo į mano kūną.

14 Pajuoka tapau visai savo tautai,

jie visą dieną dainomis tyčiojasi iš manęs.

15 Jis pripildė mane kartybių,

pasotino metėlėmis.

16ו Jis nubrūžino man dantis žvyru,

privertė mane gūžtis pelenuose.

17 Mano gyvenimas neteko ramybės,

aš užmiršau, kas yra laimė.

18 Tariau sau: „Praėjo mano garbė ir visa,

ko tikėjausi iš VIEŠPATIES.“

19ז Atminti savo skausmą ir klajones man ­

metėlė ir tulžis!

20 Aš apie tai nuolat galvoju,

ir prislėgta mano dvasia.

21 Bet viltis sugrįžta,

atsiminus,

22ח kad ištikimoji VIEŠPATIES meilė niekada neišsenka,

gailestingumo jam niekada nepristinga.

23 Kas rytą jie nauji;

didelė tavo ištikimybė!

24 „VIEŠPATS yra mano dalia, ­ sakau sau, ­

todėl į jį dėsiu viltis.“

25ט Geras yra VIEŠPATS tiems, kurie jo laukia,

žmogui, kuris jo ieško.

26 Gera laukti kantriai,

kol išgelbėjimas ateis iš VIEŠPATIES.

27 Gera žmogui jaunystėje

nešti jungą.

28י Tesėdi jis vienas tyloje,

kai jungas jam sunkus.

29 Teliečia dulkes lūpomis;

rasi dar yra vilties.

30 Teatsuka žandą mušančiam,

tesisotina užgaule.

31כ Juk Viešpats

neatmeta amžinai.

32 Juk jei jis ir plaka, tai ir vėl pasigaili

dėl savo ištikimosios meilės gausybės.

Juk tyčia žmogaus

33 jis nei plaka, nei liūdina.

34ל Kai visi krašto belaisviai

trypiami kojomis,

35 kai žmogaus teisės paminamos

Aukščiausiojo akivaizdoje,

36 kai, sprendžiant bylą, skriaudžiamas žmogus, ­

nejau to Viešpats nemato?

37מ Kieno įsakas buvo kada nors įvykdytas,

jei Viešpats nebuvo to norėjęs?

38 Argi ne iš Aukščiausiojo lūpų ateina tai,

ką atneša nelaimės ir laimė?

39 Tad kodėl žmogus, kol gyvas,

skundžiasi dėl bausmės už savo nuodėmes?

40נ Ištirkime ir patikrinkime savo kelius,

grįžkime pas VIEŠPATĮ!

41 Pakelkime savo rankas ir širdis

į Dievą danguje!

42 Mes nusikaltome ir maištavome,

ir tu neatleidai.

43ס Tu apsidengei įniršiu ir persekiojai mus,

žudei ir nepasigailėjai.

44 Tu prisidengei debesimi,

kad jokia malda neprasiskverbtų.

45 Tu padarei mus

atmatomis ir šiukšlėmis tarp tautų.

46פ Visi mūsų priešai

žiojasi prieš mus.

47 Siaubas ir duobė ­ mūsų dalia,

nuniokojimas ir sunaikinimas.

48 Mano akys plūsta ašarų upėmis

dėl savo tautos pražūties.

49ע Mano akys plūs ašaromis be perstojo,

be paguodos,

50 kolei VIEŠPATS nepažvelgs iš dangaus

ir nepamatys.

51 Mano akys kankina mane

dėl likimo visų dukterų mano mieste.

52צ Mano priešai be jokios priežasties

sugavo mane kilpa kaip paukštį.

53 Jie įstūmė mane gyvą į duobę,

užvertė ant manęs akmenis.

54 Vandenys tvino man virš galvos,

ir aš tariau: „Man galas!“

55ק Šaukiausi tavo vardo, VIEŠPATIE,

iš duobės gelmių.

56 Tu girdėjai mano šauksmą:

„Tenebūna kurčia tavo ausis mano pagalbos šauksmui!“

57 Tu atėjai man pagalbon, kai aš tavęs šaukiausi,

ir tarei: „Nebijok!“

58ר Tu gynei mano reikalą, Viešpatie,

išpirkai mano gyvastį.

59 Tu, VIEŠPATIE, matei padarytą neteisybę,

tad apgink mano teises!

60 Tu matai visą jų kerštingumą,

visus jų kėslus prieš mane.

61ש Tu, VIEŠPATIE, girdėjai jų užgaules,

visus jų kėslus prieš mane,

62 mano priešų kalbas ir užmačias

visą dieną prieš mane.

63 Pasižiūrėk! Ar jie sėdi, ar stovi,

aš esu jų patyčių daina.

64ת VIEŠPATIE, atmokėk jiems,

paisydamas jų rankų darbų!

65 Tejaučia jie širdgėlą,

tebūna jiems tavo prakeikimas!

66 Su įniršiu persekiok juos

ir išnaikink po VIEŠPATIES dangumi!

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Raudų knygaSkyrius: 3