BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2022 06 25 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

PsalmynasSkyrius: 9

 Psalmynas
  
Ps 9

1א Choro vadovui. „Sūnaus mirties“ melodija. Dovydo psalmė.

2 Dėkosiu tau, VIEŠPATIE, iš visos širdies,

apsakysiu visus tavo nuostabius darbus.

3 Krykštausiu ir džiūgausiu tavyje,

šlovės giesmę giedodamas tavo vardui, Aukščiausiasis. 4ב į Tau pasirodžius, mano priešai traukiasi,

parpuola ir miršta.

5 Mat tu gini mano teisę ir bylą,

sėdėdamas soste kaip teisusis teisėjas.

6ג Tu grūmoji pagonims ir sunaikini nedorėlius,

jų vardą ištrini amžiams.

7 Priešo neliko ­ amžini griuvėsiai;

tu sugriovei jų miestus,

dingo net jų vardai.

8ה O VIEŠPATS lieka amžinai;

savo sostą jis pastatė teismui.

9 Jis teisia pasaulį teisumu;

tautas jis teisia bešališkai.

10ו VIEŠPATS ­ nuengtųjų tvirtovė,

tvirtovė nelaimės metu!

11 Kas brangina tavo vardą, pasitiki tavimi,

nes tu, VIEŠPATIE, niekada neatmeti tų,

kurie ieško tavo pagalbos.

12ז Giedokite šlovės giesmę VIEŠPAČIUI,

kuris gyvena Sione!

Skelbkite tautoms jo darbus!

13 Juk jis neužmiršta varguolių šauksmo,

rūpinasi jais nekalto kraujo gynėjas.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 9