BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2022 07 02 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

PsalmynasSkyrius: 78

 Psalmynas
  
Ps 78

32 Ir visa tai matydami žmonės darė nuodėmes;

nors ir tiek stebuklų Dievas buvo padaręs,

jie nepasitikėjo.

33 Užtat jis patvarkė, kad jų dienos pradingtų lyg rūkas,

ir jų gyvenimo metai pasibaigtų staigia žūtimi.

34 Tik kai Dievas juos nubausdavo,

jie ieškodavo pas jį užuovėjos,

atgailaudavo ir nuoširdžiai ieškodavo Dievo,

35 atmindami, kad Dievas jų Uola,

kad Dievas Aukščiausiasis ­ jų atpirkėjas.

36 Bet jie apgaudinėjo jį savo lūpomis

ir melavo savo liežuviu.

37 Jų širdis nebuvo jam ištikima,

jie nepasitikėjo jo Sandora.

38 Bet Dievas iš savo gailestingumo atleisdavo kaltę

ir jų nesunaikindavo;

dažnai jis sutramdydavo savo pyktį

ir viso savo įniršio neišliedavo.

39 Jis atmindavo, kad jie tik trapūs žmonės,

lyg praeinantis vėjo dvelktelėjimas.

40 Kiek daug kartų jie maištavo prieš jį tyruose

ir liūdino jį dykumoje!

41 Jie vis gundė ir gundė Dievą,

Izraelio Šventajam skaudino širdį.

42 Jie užmiršo jo didžią galybę ir tą dieną,

kurią jis atpirko juos nuo engėjo,

43 kai parodė savo ženklus Egipte

ir nuostabius darbus Coano lygumoje.

44 Jis pavertė krauju jų upes bei tekantį vandenį,

ir egiptiečiai nebeturėjo ko atsigerti.

45 Jis ištiko juos spiečiais musių, kurios juos kamavo,

ir varlėmis, kurios nuniokojo kraštą.

46 Jis atidavė jų pasėlius vikšrams,

o jų triūso derlių ­ skėriams.

47 Jis sunaikino jų vynmedžius ledų kruša,

o jų sikomoro medžius ­ šalna.

48 Jis atidavė jų galvijus ledų krušai,

o jų kaimenes ­ žaibams.

49 Jis ištiko juos savo degančiu įniršiu,

pykčiu, apmaudu ir nelaime ­

žūties nešėjų būriu.

50 Jis netramdė savo įniršio,

negelbėjo jų nuo mirties, bet atidavė marui.

51 Jis išguldė visus Egipto pirmagimius,

Chamo palapinių vyrijos pirmienas.

52 Tada išvedė savo tautą lyg avis,

vedė juos per dykumą tarsi kaimenę.

53 Jis vedė juos saugiai,

jiems nebuvo ko bijoti,

nes jų priešus paskandino jūra.

54 Jis atvedė juos į savo šventąją žemę,

prie kalno, kurį jo dešinė buvo įsigijusi.

55 Jiems įžengiant, jis išvarė tautas,

o jų palapinėse įkurdino Izraelio gimines ir

padalijo kraštą Izraelio giminėms,

skirdamas joms dalį matavimo virve.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 78