BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 11 30 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

PsalmynasSkyrius: 78

 Psalmynas
  
Ps 78

1 Asafo maskilas. Klausykis, mano tauta, mano Įstatymo;

klausykis ausis ištempusi žodžių iš mano lūpų.

2 Atve´rsiu burną prasmingais pavyzdžiais,

ir atskleisiu senųjų amžių paslaptis,

3 dalykus, kuriuos girdėjome ir žinojome,

apie kuriuos mums pasakojo mūsų tėvai.

4 Neslėpsime jų nuo savo vaikų,

bet pasakosime būsimajai kartai

apie VIEŠPATIES galybę ir jo šlovingus darbus

bei padarytus stebuklus.

5 Jis davė įstatus Izraeliui,

Įstatymą ­ Jokūbo palikuonims,

įsakydamas mūsų protėviams mokyti savo vaikus,

6 kad jį pažintų būsimoji karta,

jų vaikai, kurie dar gims,

kad ir šie iš eilės pasakotų savo vaikams,

7 idant ir jie remtų savo viltį Dievu,

neužmirštų Dievo darbų,

bet laikytųsi jo įsakymų

8 ir netaptų, kokie buvo jų protėviai ­

užgaidi ir maištinga karta,

karta, kurios širdis išgverusi,

o dvasia neištikima Dievui.

9 Efraimo sūnūs, ginkluoti lankais ir strėlėmis,

pabėgo iš mūšio.

10 Jie nesilaikė Dievo Sandoros

ir atsisakė gyventi pagal jo Įstatymą.

11 Jie užmiršo, ką jis buvo padaręs,

jiems apreikštus nuostabius darbus.

12 Jų protėvių akyse Dievas darė stebuklus

Egipto žemėje, Coano lygumoje.

13 Jis padarė taką per jūrą ir vedė juos,

sutelkęs tako vandenis tarsi į pylimą.

14 Dieną vedė juos debesimi,

o kiekvieną naktį ­ ugnies šviesa.

15 Jis perskėlė uolą dykumoje

ir davė jiems apsčiai vandens tarsi iš bedugnės.

16 Jis paliepė upeliams trykšti iš uolos

ir leido lietis vandeniui srautais.

17 Bet jie nesiliovė daryti nuodėmes Dievui

ir kelti maištą tyruose prieš Aukščiausiąjį.

18 Jie tyčia ėmė gundyti Dievą,

įnoringai reikalaudami maisto.

19 Jie burnojo prieš Dievą, sakydami:

„Argi galės Dievas padengti mums stalą dykumoje?

20 Tiesa, jis taip sudavė į uolą,

kad ištryško vanduo ir tekėjo srautais.

Bet argi jis galės parūpinti mums ir duonos

bei duoti savo tautai mėsos?“

21 Tai girdėdamas, VIEŠPATS įpyko;

suliepsnojo ugnis prieš Jokūbą,

pakilo pyktis ant Izraelio,

22 nes jie netikėjo Dievu

nei pasitikėjo jo gelbstinčia galybe.

23 Vis dėlto jis įsakė aukštoms padangėms

ir atidarė dangaus duris,

24 lijo ant jų valgoma mana

ir davė jiems grūdų iš dangaus.

25 Mirtingieji valgė dangiškųjų būtybių duoną,

Dievas davė jiems maisto iki soties.

26 Jis pabudino padangėse rytį,

savo galybe išjudino pietį;

27 jis bėrė ant jų mėsą lyg dulkes,

sparnuočius ­ lyg pamario smėlio grūdelius;

28 jis nutupdė juos jų stovykloje,

visur aplink palapines.

29 Žmonės valgė ir sotinosi,

nes Dievas davė jiems,

ko jie įnoringai troško.

30 Bet jiems dar nespėjus savo įnorių patenkinti,

jiems dar tebevalgant, ­

31 pakilo Dievo pyktis ant jų.

Jis užmušė jų stipruolius,

išguldė rinktinius Izraelio vyrus.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 78