BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 02 07 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

PsalmynasSkyrius: 7

 Psalmynas
  
Ps 7

1 Dovydo šigajonas, kurį jis giedojo VIEŠPAČIUI dėl Kušo Benjamino.

2 VIEŠPATIE, mano Dieve, prie tavęs glaudžiuosi!

Saugok mane nuo visų, kurie mane persekioja,

ir gelbėk mane,

3 kad jie kaip liūtai, mane nusivilkę,

nesuplėšytų į gabalus,

nes nėra kas išgelbsti.

4 VIEŠPATIE, mano Dieve, jei tai padariau,

jei kaltė suteršė mano rankas,

5 jei piktu atsilyginau savo bičiuliui,

bet pasigailėjau tų,

kurie be priežasties buvo mano priešai,

6 tai tepersekioja mane priešas ir tepagauna,

tesutrypia mano gyvastį su žemėmis

ir tesumaišo mano sielą su dulkėmis! Sela.

7 VIEŠPATIE, pakilk įniršęs,

užstok mane nuo priešų šėlsmo!

Mano Dieve, pabusk teismui, kurį esi paskelbęs.

8 Tesiburia aplink tave sueiga tautų,

o tu viešpatauk joms iš aukštybių.

9 VIEŠPATS teisia tautas;

mane, VIEŠPATIE, teisk pagal mano teisumą,

atsižvelgdamas į mano nekaltumą.

10 Nedorėlių kėslams padaryk galą,

o teisųjį sustiprink! Tu ištiri mūsų mintis ir norus, o teisusis Dieve!

11 Dievas ­ mano skydas,

gelbstintis doros širdies žmones.

12 Teisus teisėjas yra Dievas,

Dievas, kuris gali kasdien bausti.

13 Jei žmogus nepakeis savo elgesio,

Dievas galąs kalaviją,

įtemps lanką, paėmęs strėlę,

14 parengs prieš jį savo mirtinus ginklus

ir ugningas ietis pavers savo strėlėmis.

15 Štai kaip nedoras žmogus sumano pikta,

užsigeidžia kenkti ir pagimdo apgaulę.

16 Jis iškasa duobę, dar pagilina ją,

ir pats įpuola į savo iškastą duobę,

17 jam ant galvos grįžta jo piktumas,

jo smurtas krinta jam ant pakaušio.

18 Dėkosiu VIEŠPAČIUI už jo teisumą,

giedosiu šlovės giesmę VIEŠPAČIUI Aukščiausiajam.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 7

PsalmynasSkyrius: 8

 Psalmynas
  
Ps 8

1 Choro vadovui. Pagal gititą. Dovydo psalmė.

2 VIEŠPATIE, mūsų Dieve,

koks nuostabus tavo vardas visoje žemėje!

Savo didingumu apdengei dangaus aukštybes.

3 Mažylių ir kūdikių lūpomis sukūrei sau šlovę

engėjams sugėdinti,

kad nutildytum priešą ir maištautoją.

4 Kai pažvelgiu į tavo dangų,

tavo rankų darbą,

į mėnulį ir žvaigždes,

kurias tu pritvirtinai,

5 kas tas žmogus, kad jį atmeni,

kas tas mirtingasis, kad juo rūpiniesi?

6 Tu padarei jį tik truputį žemesnį už save,

apvainikavai garbe ir didybe.

7 Tu padarei jį savo rankų darbų šeimininku,

padėjai visa prie jo kojų:

8 avis ir jaučius visus aliai vieno

ir laukinius gyvulius,

9 padangių paukščius bei jūros žuvis

ir visa, kas tik keliauja jūrų takais.

10 VIEŠPATIE, mano Dieve,

koks nuostabus tavo vardas visoje žemėje!

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 8