BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 12 02 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

PsalmynasSkyrius: 69

 Psalmynas
  
Ps 69

1 Choro vadovui. „Lelijų“ melodija. Dovydo.

2 Gelbėk mane, Dieve,

nes vandenys siekia man kaklą!

3 Klimpstu į dumbliną gelmę,

nėra kur koja pasiremti.

Patekau į gilius vandenis,

ir bangos mane skandina.

4 Pavargau besišaukdamas pagalbos,

išdžiūvo man gerklė.

Akis pražiūrėjau,

belaukdamas tavo pagalbos.

5 Daugiau negu plaukų man ant galvos yra žmonių,

kurie nekenčia manęs be priežasties.

Mano priešai juodina mane melais;

jie stiprūs ir nori mane užmušti.

Argi turiu grąžinti, ko nesu pavogęs?

6 Dieve, tu pažįsti mano kvailybę,

mano nuodėmės tau ne paslaptis.

7 Tenebūna sugėdinti dėl manęs tie,

kurie pasitiki tavimi, Viešpatie, Galybių DIEVE;

tenebūna gėdos dėl manęs tiems,

kurie tave garbina, Izraelio Dieve!

8 Juk dėl tavęs kentėjau užgaulę,

ir gėda dengė mano veidą.

9 Tapau benamis tarp savo giminių,

svetimas savo motinos vaikams.

10 Mat uolumas tavo Namams ryja mane lyg ugnis,

ir tau metami užgauliojimai krinta ant manęs.

11 Už tai, kad verkiau ir pasninkavau,

žmonės šmeižia mane.

12 Kad padariau ašutinę savo drabužiu,

jie juokiasi iš manęs.

13 Vartuose žmonės skleidžia apie mane paskalas,

smuklės lankytojai tyčiojasi iš manęs dainomis.

14 O aš meldžiuosi tau, VIEŠPATIE.

Malonės metu, Dieve, išklausyk manęs,

paisydamas savo didžio gerumo.

Savo ištikima pagalba

15 trauk mane iš liūno, kad nenugrimzčiau,

gelbėk mane nuo priešų ir vandens gelmių.

16 Neleisk tvano bangoms manęs paskandinti,

neleisk gelmėms manęs praryti,

neleisk kapui virš manęs užsiverti.

17 Atsiliepk man, VIEŠPATIE,

nes gera tavo ištikimoji meilė;

atsigręžk į mane iš savo didžio gailestingumo.

18 Neslėpk veido nuo savo tarno.

Aš kenčiu, tad skubėk man atsiliepti.

19 Prieik prie manęs, atpirk mane,

išlaisvink mane nuo priešų!

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 69