BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 02 04 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

PsalmynasSkyrius: 68

 Psalmynas
  
Ps 68

20 Tebūna pagarbintas Viešpats!

Kasdien jis neša mūsų naštas,

Dievas ­ mūsų išganymas. Sela.

21 Mūsų Dievas yra Dievas, kuris išgano;

jis VIEŠPATS, mūsų Viešpats,

kuris gelbsti mus nuo mirties.

22 Dievas sutrupins savo priešams galvas,

gauruotą pakaušį einančio savo kaltės keliais.

23 VIEŠPATS tarė: „Parvesiu juos iš Bašano,

parvesiu juos iš jūros gelmių,

24 kad tu galėtumei braidyti jų kraujyje

ir kad tavo šunys prisilaižytų jo iki soties.“

25 Dieve, visi mato tavo pergalės eitynes,

Dievo, mano Karaliaus, žygiavimą į savo šventovę.

26 Giesmininkai priekyje, muzikantai gale,

tarp jų merginos muša būgnelius su žvangučiais.

27 „Susirinkę į sueigą, garbinkite Dievą ­ VIEŠPATĮ,

kurie esate iš Izraelio šaltinio!“

28 Antai Benjamino žmonės, mažiausia kiltis, juos veda;

Judo didžiūnai savo būryje,

Zabulono vadai, Naftalio didikai.

29 Siųsk, Dieve, savo jėgą,

jėgą, Dieve, kurią parodei dėl mūsų

30 iš savo šventovės Jeruzalėje,

kur karaliai neša tau dovanas.

31 Drausk nendrių laukinį žvėrį, drausk tautas,

tą stiprių jaučių ir veršių bandą,

kol ateis gūždamiesi su sidabro luitais.

Išblaškyk tautas, kurios džiaugiasi karais!

32 Nešini duoklėmis ateis iš Egipto,

Kušas atskubės su dovanomis Dievui.

33 Visų tautų žmonės, giedokite Dievui,

giedokite šlovės giesmę Viešpačiui, Sela

34 kuris joja dangaus skliautu,

sukurtu pasaulio pradžioje.

Štai griaudžia jo balsas ­ galingas balsas:

35 „Pripažinkite Dievo galybę!“

Jo didybė gaubia Izraelį,

o jo galybė ­ dangaus skliaute.

36 Pagarbią baimę kelia savo šventovėje Dievas,

Izraelio Dievas;

jis teikia galybę ir jėgą tautai.

Žmonės, garbinkite Dievą!

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 68