BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 02 03 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

PsalmynasSkyrius: 68

 Psalmynas
  
Ps 68

1 Choro vadovui. Dovydo psalmė. Giesmė.

2 Pakyla Dievas, išsisklaido jo priešai;

bėga nuo jo veido tie, kurie jo neapkenčia.

3 Kaip blaškomi dūmai

jie pradingsta;

kaip prieš ugnį tirpstantis vaškas

nedorėliai pražūva prieš Dievą.

4 O teisieji linksminasi;

jie džiūgauja Dievo Artume,

jie laimingi ir krykštauja iš džiaugsmo.

5 Giedokite Dievui,

giedokite šlovės giesmes jo vardui;

aukštinkite tą, kuris joja ant debesų,

kurio vardas yra VIEŠPATS;

džiūgaukite jo Artume.

6 Našlaičių tėvas ir našlių gynėjas ­

tai Dievas savo šventoje buveinėje.

7 Dievas duoda benamiams namus,

išlaisvina kalinius gyvus ir sveikus;

o maištingieji lieka gyventi dykynėje.

8 Dieve, kai tu vedei savo tautą,

kai žygiavai per dykumą, Sela

9 žemė drebėjo, dangus prapliupo lietumi

Artume Dievo, Sinajaus Dievo,

Artume Dievo, Izraelio Dievo.

10 Siuntei gausų lietų, Dieve,

atgaivinai savo nualintą paveldą;

11 tavo žmonės ten rado namus;

iš savo gerumo, Dieve,

tu pasirūpinai vargstančiais.

12 VIEŠPATS ištaria žodį,

ir didis būrys moterų neša gerą žinią:

13 „Bėga, bėga kariuomenių karaliai!

Moterys namie dalijasi grobiu,

14 nors jos likosi tarp avidžių,

balandžio pasidabruotais sparnais,

geriausiu auksu paauksuotomis jo plunksnomis.

15 Visagaliui ten blaškant karalius,

krito sniegas ant Calmono kalno.“

16 O didingasis kalne, Bašano kalne,

daugelio viršūnių kalne, Bašano kalne!

17 Daugelio viršūnių kalne,

kodėl žvairuoji į kalną,

kurį Dievas išsirinko savo buveine

ir kuriame VIEŠPATS gyvens amžinai?

18 Dievo kovos vežimų dusyk po dešimt tūkstančių ­

tūkstančių tūkstančiai;

VIEŠPATS žygiuoja iš Sinajaus į šventąją vietą.

19 Tu kopei į aukštąjį kalną,

vedeisi belaisvius su palyda

ir priėmei dovanas iš žmonių,

net iš tų, kurie maištauja.

VIEŠPATS Dievas ten gyvens!

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 68