BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 02 07 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

PsalmynasSkyrius: 5

 Psalmynas
  
Ps 5

1 Choro vadovui. Pučiamiesiems instrumentams. Dovydo psalmė.

2 Išgirsk mano žodžius, VIEŠPATIE,

atkreipk dėmesį į mano dejonę!

3 Klausykis mano maldos šauksmo,

mano Karaliau ir mano Dieve, maldauju tave!

4 VIEŠPATIE, auštant tu girdi mano balsą,

auštant kreipiuosi į tave malda ir laukiu.

5 Juk tu esi Dievas, nekenčiantis to, kas nedora;

pikta pas tave nevieši.

6 Kas puikuojasi, tas negali iškęsti tavo žvilgsnio.

Tu neapkenti visų nedorėlių,

7 melagiams tu leidi pražūti.

VIEŠPATS bjaurisi žudikais ir išdavikais.

8 Bet per tavo didžią ištikimąją meilę

aš įžengiu į tavo Namus

ir iš pagarbios baimės puolu kniūbsčias šventykloje,

kur tu esi garbinamas.

9 Vesk mane, VIEŠPATIE, savo išganingu teisumu,

nepaisydamas budrių mano priešų!

Ištiesink man kelią!

10 Juk tuo, ką sako mano priešai,

niekada negalima pasitikėti.

Jų širdis kupina piktų kėslų,

gerklės ­ atviri kapai, o liežuviai ­ sukti.

11 Pasmerk ir nubausk juos, Dieve;

tepražudo juos jų pačių kėslai.

Atmesk juos dėl jų nuodėmių daugybės,

nes prieš tave jie kėlė maištą.

12 O visi, kas prie tavęs glaudžiasi,

tedžiūgauja ir iš džiaugsmo tegieda amžinai.

Taip juos globok,

kad mylintieji tavo vardą džiūgautų tavimi.

13 Juk tu, VIEŠPATIE, tikrai laimini teisųjį,

apgaubi jį savo malone lyg skydu.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 5

PsalmynasSkyrius: 6

 Psalmynas
  
Ps 6

1 Choro vadovui. Su styginiais instrumentais pagal šeminitą. Dovydo psalmė.

2 VIEŠPATIE, nesmerk manęs įniršęs,

nebausk manęs pykdamas!

3 Būk man maloningas, VIEŠPATIE,

nes aš visiškai nusikamavęs;

gydyk mane, VIEŠPATIE,

nes mano kaulai sukrėsti.

4 Ir mano gyvastis priblokšta,

VIEŠPATIE, kiek ilgai?..

5 VIEŠPATIE, atsigręžk! Gelbėk mane!

Išvaduok mane dėl savo ištikimosios meilės!

6 Juk tarp mirusiųjų nėra kas tave atmintų,

kas gali tave šlovinti Šeole?

7 Aš aimanų nuvargintas

kasnakt ašaromis laistau savo lovą

ir verksmu drėkinu savo guolį.

8 Skausmas temdo man akis,

ir nuo daugybės vargų jos silpsta.

9 Atsitraukite nuo manęs, visi piktadariai,

nes VIEŠPATS išgirdo mano verksmą.

10 VIEŠPATS išklauso mano maldavimą,

VIEŠPATS priima mano maldą.

11 Visi mano priešai bus pažeminti

ir siaubo apimti.

Akimirksniu jie trauksis ir bus sugėdinti.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 6