BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 02 04 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

PsalmynasSkyrius: 5

 Psalmynas
  
Ps 5

1 Choro vadovui. Pučiamiesiems instrumentams. Dovydo psalmė.

2 Išgirsk mano žodžius, VIEŠPATIE,

atkreipk dėmesį į mano dejonę!

3 Klausykis mano maldos šauksmo,

mano Karaliau ir mano Dieve, maldauju tave!

4 VIEŠPATIE, auštant tu girdi mano balsą,

auštant kreipiuosi į tave malda ir laukiu.

5 Juk tu esi Dievas, nekenčiantis to, kas nedora;

pikta pas tave nevieši.

6 Kas puikuojasi, tas negali iškęsti tavo žvilgsnio.

Tu neapkenti visų nedorėlių,

7 melagiams tu leidi pražūti.

VIEŠPATS bjaurisi žudikais ir išdavikais.

8 Bet per tavo didžią ištikimąją meilę

aš įžengiu į tavo Namus

ir iš pagarbios baimės puolu kniūbsčias šventykloje,

kur tu esi garbinamas.

9 Vesk mane, VIEŠPATIE, savo išganingu teisumu,

nepaisydamas budrių mano priešų!

Ištiesink man kelią!

10 Juk tuo, ką sako mano priešai,

niekada negalima pasitikėti.

Jų širdis kupina piktų kėslų,

gerklės ­ atviri kapai, o liežuviai ­ sukti.

11 Pasmerk ir nubausk juos, Dieve;

tepražudo juos jų pačių kėslai.

Atmesk juos dėl jų nuodėmių daugybės,

nes prieš tave jie kėlė maištą.

12 O visi, kas prie tavęs glaudžiasi,

tedžiūgauja ir iš džiaugsmo tegieda amžinai.

Taip juos globok,

kad mylintieji tavo vardą džiūgautų tavimi.

13 Juk tu, VIEŠPATIE, tikrai laimini teisųjį,

apgaubi jį savo malone lyg skydu.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 5