BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2022 07 05 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

PsalmynasSkyrius: 44

 Psalmynas
  
Ps 44

10 O dabar mus atstūmei, užtraukei gėdą,

nebežygiuoji daugiau su mūsų kariuomene į mūšį.

11 Tu privertei mus bėgti nuo priešų,

mūsų užpuolikai mus plėšia, kiek norėdami.

12 Tu paženklinai mus kaip avis pjovimui,

išblaškei mus tautose.

13 Tu pardavei savo tautą už niekus,

neturėjai pelno juos pardavęs.

14 Tu išstatei mus kaimynų pajuokai,

visų aplinkinių paniekai ir pasityčiojimui.

15 Tu padarei mus pašaipos priežodžiu pagonims,

pajuokos daiktu tautoms.

16 Nuolatos jaučiu savo negarbę,

iš gėdos rausta man veidas

17 nuo dergiančių užgauliotojo žodžių,

nuo kerštingų priešo žvilgsnių.

18 Visa tai mus užgriuvo,

nors mes tavęs neužmiršome,

nei buvome neištikimi tavo Sandorai.

19 Mūsų širdis nenusigręžė,

nė mūsų žingsniai nenukrypo nuo tavo kelio,

20 nors palikai mus bejėgius šakalų lindynėje

ir apgaubei mirtina tamsa.

21 Jei būtume užmiršę savo Dievo vardą

ar tiesę rankas į svetimą dievą,

22 argi Dievas būtų to neatidengęs?

Juk jis žino širdies paslaptis!

23 Juk dėl tavęs mes esame nuolat žudomi,

su mumis elgiamasi

kaip su pjovimui skirtomis avimis.

24 Atsibusk, VIEŠPATIE! Kodėl miegi?

Kelkis, neatmesk mūsų amžinai!

25 Kam slepi savo veidą?

Kodėl užmiršti mūsų skurdą ir priespaudą?

26 Juk mes gulime kniūbsti dulkėse

ir nebegalime pakilti nuo žemės.

27 Pakilk, ateik mums padėti,

atpirk mus dėl savo ištikimosios meilės!

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 44