BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 02 04 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

PsalmynasSkyrius: 37

 Psalmynas
  
Ps 37

12ז Nedorėlis spendžia pinkles teisiajam

ir griežia ant jo dantimis.

13 Bet VIEŠPATS juokiasi iš jo,

nes mato jo būsimą dieną.

14ח Nedorėliai traukia iš makščių kalavijus

ir įtempia lankus,

norėdami parblokšti varguolį ir beturtį

ir žudyti dorai gyvenančius.

15 Bet jų kalavijai smigs jiems patiems į širdis,

o jų lankai bus sutrupinti.

16ט Tas truputis, kurį turi teisusis,

vertingesnis už daugelio nedorėlių turtą.

17 Nedorėlių ginklai bus sutrupinti,

o teisiuosius VIEŠPATS palaikys.

18י VIEŠPATS rūpinasi tais, kurie jo klauso,

ir paveldas amžinai jiems priklausys.

19 Nelaimės metu jie nebus apvilti

ir bado dienomis valgys iki soties.

20כ Bet nedorėliai žus,

VIEŠPATIES priešai dings lyg pievų žolė,

išsisklaidys lyg dūmai.

21ל Nedorėlis skolinasi ir negrąžina,

o geras žmogus yra dosnus ir nesiliauja davęs.

22 Tie, kuriuos VIEŠPATS laimina, paveldės žemę,

o tie, kuriuos jis keikia, bus išvaryti.

23מ VIEŠPATS veda žmogaus žingsnius ir saugo tą,

kurio keliu džiaugiasi.

24 Nors ir sukluptų, jis neliks gulėti,

nes VIEŠPATS padės jam atsikelti.

25נ Buvau jaunas ir pasenau,

tačiau nemačiau nei Dievo palikto teisiojo,

nei jo vaikų, prašančių duonos.

26 Teisusis visada dosniai kitiems duoda ir skolina,

o jo vaikai yra tikra palaima.

27ס Venk pikta ir daryk gera,

kad gyventum amžinai,

28 nes VIEŠPATS myli, kas teisinga,

ir nepalieka savo ištikimųjų.

ע Jis saugo juos amžinai,

o nedorėlių palikuonys bus išvaryti.

29 Teisieji paveldės kraštą

ir jame gyvens amžinai.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 37