BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 02 04 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

PsalmynasSkyrius: 35

 Psalmynas
  
Ps 35

1 Dovydo. Grumkis, VIEŠPATIE, su mano užpuolikais,

kovok su tais, kurie su manimi kovoja!

2 Stverk skydą ir ginklus

ir pakilk manęs gelbėti!

3 Pakelk ietį ir karo kirvį prieš tuos,

kurie mane persekioja!

Sakyk man: „Aš tavo išgelbėjimas!“

4 Tesusigėsta suglumę tie,

kurie tyko mano gyvasties!

Tesitraukia apstulbę tie,

kurie kėsinasi man pikta daryti!

5 Tebūna lyg vėjo nešami pelai,

kai VIEŠPATIES angelas juos vaikys!

6 Tebūna jiems kelias tamsus ir slidus,

kai VIEŠPATIES angelas persekios!

7 Be priežasties jie paspendė man pinkles,

be priežasties iškasė gilią duobę mano gyvasčiai.

8 Teužklumpa juos nelauktai žūtis,

teįkliūva jie patys į savo paspęstas pinkles,

teįgriūva jie patys į savo iškastą duobę!

9 O aš džiūgausiu VIEŠPATYJE,

būsiu laimingas, nes jis mane išgelbėjo.

10 Iš visos širdies sakysiu:

„VIEŠPATIE, kas gali tau prilygti?

Tu gelbsti silpną vargšą nuo galiūno,

varguolį ir beturtį nuo engėjo.“

11 Pikti žmonės liudija prieš mane,

kaltina nusikaltimais, apie kuriuos nieko nežinau.

12 Jie atmoka man piktu už gera,

alindami mane.

13 Bet, jiems susirgus, aš vilkėjau ašutinę

ir varginau save pasninku.

Meldžiausi žemai nuleidęs galvą,

14 tartum būčiau meldęsis už savo bičiulį ar brolį.

Klajojau neramus, lyg motiną apraudodamas,

gedulo prislėgtas.

15 O man į vargą patekus, jie visi džiūgavo

ir būriavosi iš manęs pasijuokti.

Luošiai, kurių nepažinojau, būrėsi prieš mane,

be perstojo mane užkabinėdami.

16 Pašiepdami ir išjuokdami,

jie griežė dantimis ant manęs.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 35