BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 01 27 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

PsalmynasSkyrius: 31

 Psalmynas
  
Ps 31

10 Pasigailėk manęs, VIEŠPATIE, nes man sunku.

Nuo skausmo temsta man akys,

nyksta mano gyvastis, net kaulai.

11 Mano gyvenimą sekina skausmas,

o mano metus ­ dejonės;

nuo kančios man stinga jėgų.

12 Esu pajuoka visiems savo priešams,

pasibjaurėjimą keliu net kaimynams

ir baimę ­ savo pažįstamiems;

nuo manęs bėga, kas tik kelyje mane pamato.

13 Esu visų užmirštas, lyg būčiau miręs,

tapau lyg sudaužytas indas.

14 Girdžiu daugelį kuždomis kalbant ­

siaubas visur! ­

kai jie rengia man pinkles

ir kėsinasi atimti gyvastį.

15 Bet aš pasitikiu tavimi, VIEŠPATIE,

ir sakau: „Tu mano Dievas.“

16 Tavo rankose mano likimas;

gelbėk mane nuo priešų, nuo tų,

kurie mane persekioja.

17 Pažvelk į savo tarną gerumu,

gelbėk mane savo ištikimąja meile.

18 Tenebūna man gėdos, VIEŠPATIE,

nes tavęs šaukiuosi.

Tebūna sugėdinti nedorėliai,

težengia priblokšti į Šeolą.

19 Tebūna nutildytos melagingos lūpos,

apie teisius žmones įžūliai kalbančios

su puikybe ir panieka.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 31