BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 09 22 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

PsalmynasSkyrius: 25

 Psalmynas
  
Ps 25

1 Dovydo.א Į tave, VIEŠPATIE, keliu širdį.

2ב į Tavimi, mano Dieve, pasitikiu.

Neleisk man būti sugėdintam,

neleisk mano priešams džiūgauti.

3ג Juk nė vienas nenueina niekais,

kas tavimi pasitiki;

nueina niekais neištikimieji, lengvabūdžiai.

4ד Parodyk man savo kelius, VIEŠPATIE,

pamokyk mane apie savo takus.

5ה Vesk mane savo tiesa ir mokyk mane,

nes esi Dievas, mano Gelbėtojas.

ו Tavimi visados pasitikiu.

6ז Neužmiršk, VIEŠPATIE, savo gailestingumo

ir ištikimosios meilės;

jie tokie pat seni kaip laikas.

7ח Mano jaunystės nuodėmes ir kaltes užmiršk;

savo ištikima meile dėl savo gerumo

atmink mane, VIEŠPATIE!

8ט VIEŠPATS teisus ir geras,

todėl jis klystančius moko kelio.

9י Jis veda kukliuosius teisingu taku

ir moko juos savo kelio.

10כ Visi VIEŠPATIES takai ­

tai ištikimoji meilė ir tiesa visiems,

kurie laikosi jo Sandoros ir paklūsta jo įsakams.

11ל Dėl savo vardo, VIEŠPATIE,

atleisk mano kaltę, nors ji ir didžiulė.

12מ Kas tik pagarbiai bijo VIEŠPATIES,

tas sužino iš jo taką, kuriuo eiti turėtų.

13נ Jis pats gyvens laimingai,

ir jo vaikai paveldės žemę.

14ס VIEŠPATS ­ pagarbiai jo bijančių draugas,

patvirtinantis savo Sandorą.

15ע Mano akys visada nukreiptos į VIEŠPATĮ,

nes jis išpainios mano kojas iš pinklių.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 25