BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 02 04 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

PsalmynasSkyrius: 19

 Psalmynas
  
Ps 19

1 Choro vadovui. Dovydo psalmė. 2 Dangūs skelbia Dievo šlovę,

dangaus skliautas garsina jo rankų darbą.

3 Apie tai diena pasakoja dienai

ir naktis duoda žinią nakčiai

4 be jokio kalbesio ir be jokių žodžių.

Negirdėti jų balso,

5 bet žinia skamba visoje žemėje,

jų žodžiai girdėti iki pat pasaulio pakraščių.

Danguose jis pastatė palapinę saulei.

6 Lyg nuotaka ji išeina

iš už savo jungtuvių užuolaidos

ir lyg galiūnė džiugiai bėga savo keliu.

7 Iš vieno dangaus skliauto galo ji pradeda žygį,

o jos kelias veda prie kito galo;

nuo jos kaitros pasislėpti niekas negali.

8 VIEŠPATIES Įstatymas tobulas;

jis atnaujina gyvastį;

VIEŠPATIES įsakai teisingi, ­

jie paprastus žmones padaro išmintingus.

9 VIEŠPATIES įstatai teisūs;

jie džiugina širdį;

VIEŠPATIES įsakymas aiškus;

jis teikia akims šviesos.

10 Pagarbi Dievo baimė tyra;

ji amžinai ištikima.

VIEŠPATIES sprendimai tikri

ir visiškai teisūs,

11 brangintini labiau už auksą,

net rinktinį auksą,

saldesni už medų,

net gryniausią korio medų.

12 Be to, jie pamoko tavo tarną;

kas jų laikosi, tas gauna didelį atlygį.

13 Kas gali pastebėti savo klaidas?

Apvalyk mane nuo kalčių, kurių nejaučiu!

14 Apsaugok mane ir nuo tyčinių nuodėmių,

neleisk joms manyje viešpatauti!

Tada aš būsiu tobulas

ir laisvas nuo sunkaus nusižengimo.

15 Tegu tau patinka mano žodžiai ir mano mintys,

VIEŠPATIE, mano Uola ir mano Atpirkėjau!

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 19