BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 02 03 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

PsalmynasSkyrius: 18

 Psalmynas
  
Ps 18

38 Vijau priešus ir sudorojau,

negrįžau, kol jie nebuvo sunaikinti.

39 Sunaikinau juos ­ parbloškiau juos taip,

kad jie daugiau nebepakilo ­ jie krito man po kojų.

40 Juk tu apjuosei mane jėga kovai,

privertei priešus prieš mane klupti.

41 Tu privertei priešus,

kurie manęs nekenčia, atsukti man nugarą,

ir aš juos sudorojau.

42 Jie žvalgėsi, bet nebuvo kam jų gelbėti;

jie šaukėsi VIEŠPATIES, bet jis neatsiliepė.

43 Barsčiau juos kaip žemės dulkes vėjyje,

mindžiau juos kaip kelio purvą.

44 Tu išgelbėjai mane nuo kivirčo su tauta,

padarei mane tautų galva.

Tauta, kurios nepažinau, tapo mano valdiniais.

45 Vos išgirdę apie mane, jie man pakluso;

svetimšaliai gūždamiesi atėjo pas mane.

46 Svetimšaliai neteko drąsos

ir drebėdami išėjo iš savo tvirtovių.

47 Tegyvuoja VIEŠPATS!

Tebūna pašlovinta mano Uola

ir išaukštintas Dievas, kuris mane išgelbėjo!

48 Tas Dievas, kuris suteikė man pergalę

ir pajungė man tautas,

49 kuris išgelbėjo mane nuo priešų,

net išaukštino prieš maištininkus

ir apsaugojo nuo nuožmiųjų!

50 Todėl, VIEŠPATIE, šlovinsiu tave tautoms,

tavo vardui giesmes giedosiu.

51 Tu dovanoji pergales savo karaliui,

rodai ištikimą meilę savo pateptajam

Dovydui ir jo palikuonims per amžius.“

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 18