BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 09 22 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

PsalmynasSkyrius: 147

 Psalmynas
  
Ps 147

1 Šlovinkite VIEŠPATĮ!

Gera giedoti šlovės giesmes mūsų Dievui,

nes malonu ir teisinga jį šlovinti giesme.

2 VIEŠPATS atstato Jeruzalę

ir surenka Izraelio tremtinius.

3 Jis gydo sužeistas širdis

ir aptvarsto jų žaizdas.

4 Jis nustatė žvaigždžių skaičių

ir kiekvieną jų vadina vardu.

5 Didis mūsų VIEŠPATS ir galingas,

beribė jo išmintis.

6 VIEŠPATS duoda drąsos kukliesiems,

o nedorėlius nubloškia į dulkes.

7 Giedokite VIEŠPAČIUI dėkodami,

šlovės giesmę mūsų Dievui lyra palydėkite.

8 Jis apdengia dangų debesimis,

parūpina žemei lietaus, kalnuose želdina žolę.

9 Jis duoda pašaro gyvuliams

ir lesalo varnos jaunikliams.

10 Ne ristūno jėga jis mėgaujasi,

malonumo jam neteikia nė bėgiko greitumas.

11 VIEŠPATS gėrisi tais, kurie pagarbiai jo bijo,

kurie pasitiki jo ištikimąja meile.

12 Šlovink VIEŠPATĮ, Jeruzale!

Šlovink savo Dievą, Sione!

13 Juk jis stiprina tavo vartų velkes

ir teikia palaimą tavo vaikams.

14 Jis sukuria taiką prie tavo sienų

ir sotina tave geriausiais kviečiais.

15 Jis siunčia savo žodį žemei,

o ką jis įsako, tai greitai ir įvyksta.

16 Jis apkloja žemę sniegu lyg vilna,

apiberia šalna lyg pelenais.

17 Jis meta žemėn krušos ledus kąsniais,

ir kas gali pakelti jo siunčiamą šaltį?

18 Jis pasiunčia savo žodį ir juos sutirpdo,

liepia vėjui pūsti, ir srovena vanduo.

19 Jis paskelbė savo žodį Jokūbui,

savo įstatus ir įsakus Izraeliui.

20 Jis to nepadarė jokiai kitai tautai,

ir jos nežino jo įsakų.

Šlovinkite VIEŠPATĮ!

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 147