BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2022 06 27 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

PsalmynasSkyrius: 146

 Psalmynas
  
Ps 146

1 Šlovinkite VIEŠPATĮ!

Šlovink VIEŠPATĮ, mano siela!

2 Šlovinsiu VIEŠPATĮ visą gyvenimą,

giedosiu šlovės giesmes savo Dievui,

kol būsiu gyvas.

3 Nepasitikėkite didžiūnais

nei mirtinguoju, kuris negali išgelbėti.

4 Kai dvasia jį palieka,

jis sugrįžta į dulkes,

ir tą pačią dieną žūva visos jo svajonės.

5 Laimingas žmogus,

kurio pagalba ­ Jokūbo Dievas,

o viltis ­ VIEŠPATS, jo Dievas,

6 kuris sukūrė dangų ir žemę,

jūrą ir visa, kas juose.

Jis amžinai laikosi savo pažadų,

7 jis gina nuskriaustųjų teises

ir alkaniems parūpina duonos.

VIEŠPATS išlaisvina kalinius,

8 VIEŠPATS atveria akis akliesiems,

VIEŠPATS pakelia gyvenimo palaužtuosius,

VIEŠPATS myli teisiuosius,

9 VIEŠPATS saugo ateivius,

padeda našlaičiui ir našlei,

bet painioja nedorėlių kelius.

10 VIEŠPATS amžinai viešpataus.

Jis tavo Dievas, Sione, per visas kartas.

Šlovinkite VIEŠPATĮ!

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 146