BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 02 03 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

PsalmynasSkyrius: 119

 Psalmynas
  
Ps 119

81כ Mano širdis ilgisi tavo išganymo,

aš dedu viltį į tavo žodžius.

82 Akis pražiūrėjau, laukdamas, kas tavo žadėta,

ir klausiu: „Kada mane paguosi?“

83 Nors tapau panašus į sutrešusį vynmaišį,

tavo įstatų neužmiršau.

84 Kiek ilgai tavo tarnas turi kęsti?

Kada pašauksi į teismą mano persekiotojus?

85 Įžūlieji iškasė man duobes;

jie šaiposi iš tavo Įstatymo.

86 Visi tavo įsakymai man galioja;

be priežasties esu persekiojamas, tad padėk man!

87 Nors jie beveik pribaigė mane žemėje,

aš neapleidau tavo įsakų.

88 Dėl savo gerumo leisk man gyventi,

idant laikyčiausi tavo duotų įsakų.

89ל Tavo žodis, VIEŠPATIE, tveria amžinai,

tvirtai stovi danguje.

90 Tavo ištikimybė trunka per visas kartas;

tu padėjai į vietą žemę, ir ji tebestovi.

91 Visa tveria ligi šiol, kaip tavo nuspręsta,

nes visa tarnauja tau.

92 Jeigu tavo Įstatymas nebūtų man džiaugsmo šaltinis,

būčiau pražuvęs varge.

93 Per amžius neužmiršiu tavo įsakų,

nes per juos išlaikei mane gyvą.

94 Tavo esu, tad gelbėk mane,

nes aš neatsidžiaugiu tavo įsakais.

95 Nedorėliai kėsinasi mane pražudyti,

bet aš gilinuosi į tavo įsakus.

96 Pamačiau, kad visi dalykai riboti,

bet tavo įsakymas beribis.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 119