BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 02 03 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

PsalmynasSkyrius: 119

 Psalmynas
  
Ps 119

65ט Tu buvai geras man, savo tarnui,

VIEŠPATIE, kaip buvai pažadėjęs.

66 Mokyk mane sveikos nuovokos ir pažinimo,

nes pasitikiu tavo įsakymais.

67 Prieš nubaudžiamas nuklysdavau,

bet dabar laikausi tavo įsakų.

68 Geras esi ir gera darai,

tad mokyk mane savo įstatų.

69 Įžūlieji šmeižia mane melais,

o aš visa širdimi laikausi tavo įsakų.

70 Jų širdis atbukusi ir nutukusi,

o aš mėgaujuosi tavo Įstatymu.

71 Gera man, kad skyrei tokią bausmę ­

išmokti tavo įstatų.

72 Tavo duotas Įstatymas man brangesnis

už tūkstantį aukso ir sidabro gabalų.

73י Tavo rankos padarė mane ir sukūrė;

padėk man suvokti,

kad reikia mokytis tavo įsakymų.

74 Tavęs pagarbiai bijantieji,

matydami mane, džiūgaus,

kad aš sudėjau viltį į tavo žodį.

75 Žinau, VIEŠPATIE,

kad teisūs tavo sprendimai

ir kad dėl to mane nubaudei, jog esi ištikimas.

76 Tepaguodžia mane tavo gerumas,

kaip savo tarnui esi pažadėjęs.

77 Tepasiekia mane tavo gailestingumas,

kad būčiau gyvas,

nes tavo Įstatymas man žavus.

78 Tebūna sugėdinti įžūlieji,

nes melu jie nuskriaudė mane;

o aš gilinsiuosi į tavo įsakus.

79 Tesueina pas mane pagarbiai tavęs bijantieji,

visi tie, kurie žino tavo įsakus.

80 Tebūna mano širdis be ydos pagal tavo įstatus,

kad nebūčiau sugėdintas.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 119