BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 02 04 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

PsalmynasSkyrius: 119

 Psalmynas
  
Ps 119

129פ Nuostabūs tavo įsakai,

todėl jų laikausi.

130 Tavo žodžių aiškinimas apšviečia,

pamoko įžvalgos net neišmanėlius.

131 Atvira burna godžiai kvėpuoju,

nes ilgiuosi tavo įsakymų.

132 Pažvelk į mane ir būk man maloningas,

kaip visiems, kurie brangina tavo vardą.

133 Neleisk man suklupti, kaip esi pažadėjęs,

ir niekada neleisk, kad pikta mane nugalėtų.

134 Atpirk mane nuo žmonių, kurie mane engia,

kad laikyčiausi tavo įsakų.

135 Tešviečia tavo veidas tavo tarnui,

temoko mane tavo įstatų.

136 Mano akys liejo ašarų upelius dėl to,

kad žmonės nepaklūsta tavo Įstatymui.

137צ Tu teisus, VIEŠPATIE,

teisūs tavo sprendimai.

138 Tu išleidai teisius įsakus,

jie nepajudinamai tvirti.

139 Mane apmaudas graužia lyg ugnis,

nes mano priešai nepaiso tavo žodžių.

140 Koks tikras tavo pažadas!

Tavo tarnas jį myli.

141 Nors esu menkutis ir niekinamas,

tavo įsakų laikausi.

142 Tavo teisumas ­ amžinas teisumas,

ir tavo Įstatymas ­ tiesa.

143 Nors vargas ir skausmas ištiko mane,

tavo įsakymai mane žavi.

144 Tavo įsakai teisūs per amžius;

padėk man suprasti, idant gyvenčiau.

145ק Iš visos širdies šaukiu:

išklausyk mane, VIEŠPATIE,

ir aš paklusiu tavo įstatams!

146 Šaukiuosi tavęs: išgelbėk mane,

ir aš laikysiuosi tavo įsakų.

147 Prieš aušrą keliuosi

šauktis pagalbos,

sudedu viltis į tavo pažadą.

148 Kiekvieną nakties sargybą mano akys sveikina,

kai svarstau tavo žodį.

149 Kadangi tavo gerumas ištikimas,

išgirsk mano balsą, VIEŠPATIE,

išlaikyk mane gyvą, nes esi teisingas.

150 Artinasi tie, kurie į mane kėsinasi,

nutolę nuo tavo Įstatymo.

151 Bet tu, VIEŠPATIE, esi arti,

ir tavo įsakymai tikri.

152 Seniai apie tavo įsakus patyriau,

kad tu juos skyrei būti per amžius.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 119