BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2022 06 27 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

PsalmynasSkyrius: 119

 Psalmynas
  
Ps 119

113ס Nepakenčiu suktos širdies žmonių,

bet myliu tavo Įstatymą.

114 Tu mano užuovėja ir skydas,

mano viltis tavo žodyje.

115 Atstokite nuo manęs, piktadariai;

aš laikysiuosi savo Dievo įsakymų.

116 Stiprink mane gyvenime, kaip esi pažadėjęs,

neleisk mano vilčiai niekais nueiti.

117 Padėk man, kad būčiau saugus

ir visada branginčiau tavo įstatus.

118 Tu atmeti visus, kurie nuklysta nuo tavo įstatų,

nes suktos jų užmačios tuščios.

119 Atliekomis laikai visus žemės nedorėlius,

todėl aš myliu tavo įsakus.

120 Iš tavo baimės šiurpas apima mano kūną,

esu kupinas pagarbios baimės tavo sprendimams.

121ע Dariau, kas teisinga ir teisu;

tad nepalik manęs mano engėjams.

122 Laiduok savo tarno gerovę,

neleisk įžūliems žmonėms manęs engti.

123 Akis pražiūrėjau, laukdamas tavo išganymo

ir tavo teisaus pažado įvykdymo.

124 Elkis su savo tarnu pagal savo ištikimąją meilę

ir mokyk mane savo įstatų.

125 Aš tavo tarnas, tad duok išminties,

idant pažinčiau tavo įstatus.

126 Jau metas veikti VIEŠPAČIUI,

nes tavo Įstatymas pažeidžiamas.

127 Tikrai aš myliu tavo įsakymus

labiau už auksą, net už gryną auksą.

128 Tikrai aš tvarkau savo žingsnius

pagal tavo įsakus

ir nekenčiu jokio sukto kelio.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 119