BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 02 23 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

PsalmynasSkyrius: 106

 Psalmynas
  
Ps 106

32 Jie pykdė VIEŠPATĮ prie Meribos vandenų,

ir dėl jų nukentėjo Mozė,

33 nes jie taip apkartino jam dvasią,

kad jis neapgalvotai pašnekėjo.

34 Jie neišnaikino tautų,

kaip VIEŠPATS buvo jiems įsakęs,

35 bet susimaišė vedybomis su svetimtaučiais

ir mokėsi daryti, kaip šie darė.

36 Dievo tauta tarnavo stabams,

ir jie virto jiems pinklėmis.

37 Savo sūnus ir dukteris

jie aukojo demonams.

38 Jie liejo nekaltą kraują,

savo sūnų ir dukterų kraują,

aukojo juos Kanaano stabams

ir išniekino kraštą, praliedami kraują.

39 Taip jie teršėsi savo veiksmais

ir ištvirkavo savo darbais.

40 VIEŠPATS įniršo ant savo tautos

ir pasibjaurėjo savo paveldu.

41 Jis atidavė juos tautoms į rankas,

ir juos valdė tie, kurie jų nekentė.

42 Priešai juos engė,

ir jie tapo jiems visiškai pavaldūs.

43 Daugel sykių VIEŠPATS gelbėjo savo tautą,

bet jie ir toliau liko maištingi

ir savo kalčių prislėgti.

44 Bet jis atsižvelgdavo į jų kančią,

kai išgirsdavo jų šauksmą.

45 Jų labui jis atmindavo savo Sandorą

ir pasigailėdavo iš savo gerumo.

46 Jis išgaudavo jiems pasigailėjimą iš tų,

kurie laikė juos nelaisvėje.

47 Gelbėk mus, VIEŠPATIE, mūsų Dieve,

ir surink mus iš visų tautų,

kad dėkotume tavo šventajam vardui

ir didžiuotumės tave šlovindami!

48 Tebūna pašlovintas VIEŠPATS, Izraelio Dievas,

nuo amžių per amžius!

Tesako visa tauta: „Amen!“

Šlovinkite VIEŠPATĮ!

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 106