BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2022 07 01 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

PsalmynasSkyrius: 105

 Psalmynas
  
Ps 105

1 Dėkokite VIEŠPAČIUI, šaukitės jo vardo,

skelbkite jo darbus tautoms!

2 Giedokite jam, šlovinkite jį giesmėmis,

kalbėkite apie visus jo nuostabius darbus.

3 Didžiuokitės jo šventuoju vardu,

tedžiūgauja VIEŠPATIES ieškančiųjų širdis!

4 Pagalbos ieškoti eikite pas VIEŠPATĮ,

visada ieškokite jo Artumo.

5 Atminkite jo padarytus nuostabius darbus,

jo stebuklus ir nuosprendžius,

6 Abraomo palikuonys, jo tarnai,

Jokūbo vaikai, jo išrinktieji!

7 Jis, VIEŠPATS, mūsų Dievas,

ir visoje žemėje vykdomi jo įsakymai.

8 Amžiais jis laikosi savo Sandoros,

tūkstančiui kartų duoto pažado,

9 Sandoros, sudarytos su Abraomu,

priesaikos žodžio Izaokui,

10 kurį jis patvirtino Jokūbui kaip įstatą,

Izraeliui kaip amžiną Sandorą.

11 „Tau aš duosiu, ­ sakė jis, ­ Kanaano kraštą

kaip tau skirtą paveldą.“

12 Kad ir mažai jų buvo,

tik sauja ateivių tame krašte,

13 klajojanti iš tautos į tautą,

iš karalystės į karalystę,

14 jų engti jis niekam neleido,

ir dėl jų barė karalius:

15 „Nelieskite mano pateptųjų,

neskriauskite mano pranašų!“

16 Jis užleido badą anai žemei

ir atėmė iš jų visus maisto išteklius.

17 Jis pasiuntė jiems vyrą ­ Juozapą,

parduotą kaip vergą.

18 Jo kojos buvo supančiotos,

ant kaklo užkarta grandinė,

19 kol atsitiko, ką jis buvo pranašavęs,

ir VIEŠPATIES žodis jį išbandė.

20 Karalius liepė jį paleisti,

tautų valdovas jį išlaisvino.

21 Jis padarė jį savo namų viešpačiu

ir visų turtų valdytoju,

22 kad lavintų pareigūnus būti tokius kaip jis

ir mokytų didžiūnus išminties.

23 Tada Izraelis atėjo į Egiptą,

Jokūbas apsigyveno kaip ateivis Chamo žemėje.

24 VIEŠPATS padarė savo tautą labai gausią,

stipresnę už jos priešus,

25 kurių širdis jis taip pakeitė,

kad jie ėmė nekęsti jo tautos

ir elgtis klastingai su jo tarnais.

26 Jis pasiuntė savo tarną Mozę

ir Aaroną, kurį buvo išsirinkęs.

27 Jiedu padarė VIEŠPATIES ženklų

ir stebuklų Chamo žemėje.

28 Jis užleido tamsą, ir aptemo žemė,

bet egiptiečiai priešinosi jo žodžiams.

29 Jis pavertė jų vandenis krauju,

ir nutroško jų žuvys.

30 Jų žemėje knibždėte knibždėjo varlių,

jos užplūdo net jų karaliaus kambarius.

31 Jis tarė, ir apniko musių spiečiai

bei aibės uodų visą jų žemę.

32 Jis davė jiems krušą vietoj lietaus,

žaibais plieskė jų žemę.

33 Jis sunaikino jų vynmedžius bei figmedžius

ir išvertė iš žemės medžius.

34 Jis tarė, ir užplūdo skėriai

bei nesuskaičiuojami žiogai.

35 Visus augalus jie surijo jų žemėje

ir suėdė jų laukų derlių.

36 Jis sunaikino visus pirmagimius jų žemėje,

visas jų jaunystės pirmienas.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 105