BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 06 09 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

PsalmynasSkyrius: 1

 Psalmynas
  
 Pirma knyga
  
Ps 1

1 Laimingas, kas atmeta nedorėlių patarimus,

kas neina nusidėjėlių keliu

ir nebendrauja su pašaipūnais,

2 bet džiaugiasi VIEŠPATIES Įstatymu

ir mąsto jo Įstatymą dieną naktį.

3 Jis lyg medis,

pasodintas prie tekančio vandens,

duodantis vaisių laikui atėjus,

o jo lapai nevysta.

Kad ir ką jis darytų, jam sekasi.

4 Nedorėliai ­ ne tokie!

Jie kaip vėjo blaškomi pelai!

5 Todėl nedorėliai teisme neatsilaikys,

nei nusidėjėliai ­ teisiųjų sueigoje,

6 nes VIEŠPATS globoja teisiųjų kelią,

o nedorėlių kelias veda į pražūtį.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 1

PsalmynasSkyrius: 2

 Psalmynas
  
Ps 2

1 Kodėl niršta gentys,

kodėl tautos veltui maištauja?

2 Žemės karaliai rengiasi mūšiui,

ir valdovai išvien tariasi

prieš VIEŠPATĮ ir jo pateptąjį:

3 „Veržkimės iš jų jungo grandinių

ir nusikratykime jų pančių!“

4 Bet aukštybių soste sėdintis juokiasi;

VIEŠPATS tyčiojasi iš jų.

5 Paskui jis prabyla jiems įniršęs,

keldamas baimę savo pykčiu:

6 „Juk aš pasodinau soste savo karalių ant Siono,

savo šventojo kalno!“

7 Aš paskelbsiu VIEŠPATIES įsaką.

VIEŠPATS tarė man: „Tu mano sūnus,

šiandien tave pagimdžiau.

8 Prašyk manęs, ir padarysiu tautas tavo valdomis,

o visus žemės pakraščius ­ tavo nuosavybe.

9 Geležies skeptru gali joms kirsti,

kaip molio indus į šukes daužyti.“

10 Tad supraskite, karaliai;

būkite įspėti žemės valdovai.

11 Tarnaukite VIEŠPAČIUI pagarbia baime,

drebėdami

12 reikškite pagarbą,

kad jis neįnirštų, ir kelyje nežūtumėte,

nes jo pyktis ūmus.

Laimingi, kurie prie jo glaudžias!

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 2