BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2022 06 25 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Patarlių knygaSkyrius: 30

 Patarlių knyga
  
 Agūro žodžiai
  
Pat 30

1 Agūro, Jakės Masiečio sūnaus, žodžiai,

šio žmogaus ištarmė.

Dievo nėra su manimi,

Dievo nėra su manimi, ir aš bejėgis.

2 Juk aš per kvailas būti žmogumi;

net žmogiško supratimo man trūksta.

3 Nesimokiau išminties

ir neturiu šventojo pažinimo.

4 Kas užžengė į dangų ir vėl nužengė?

Kas pagavo vėją savo sauja?

Kas susėmė vandenis savo drabužiu?

Kas sužymėjo žemės ribas?

Kuo jis vardu? Kuo vardu jo sūnus?

Iš tikrųjų tu tai žinai!

5 Kiekvienas Dievo žodis ugnimi išmėgintas!

Jis skydas tų, kurie juo pasitiki.

6 Nieko prie jo žodžių nepridėk,

kad jis tavęs nepapeiktų ir nelaikytų melagiu.

Skaitmeninės patarlės

7 Dviejų dalykų iš tavęs prašau,

neatsisakyk jų suteikti man dar prieš mirtį:

8 atitolink nuo manęs vylių bei melą,

ir neduok man nei skurdo, nei turtų,

9 tik suteik kasdienės duonos,

kad, būdamas sotus, neišsiginčiau tavęs

ir nesakyčiau: „Kas tas VIEŠPATS?“ ­

arba, būdamas skurde, vogčiau

ir paniekinčiau savo Dievo vardą.

10 Neskųsk tarno jo šeimininkui,

kad tarnas tavęs nekeiktų ir tu nenukentėtum.

11 Yra tokių, kurie keikia savo tėvus

ir neneša palaimos savo motinoms.

12 Yra tokių, kurie tariasi esą švarūs,

tačiau savo purvo nėra nusivalę.

13 Yra tokių, kurių išpuikusios akys,

valdingas žvilgsnis!

14 Yra tokių, kurių dantys it kalavijai,

nasrai it peiliai

šalies beturčiams, žmonijos vargšams suryti.

15 Siurbėlė turi dvi dukteris: „Duok!“ ir „Duok!“

Tos trys niekada nėra sočios,

o „Gana!“ niekada nesako keturi:

16 Šeolas, bevaisės įsčios,

nuolat vandens trokštanti žemė

ir ugnis, niekada nesakanti: „Gana“.

17 Akis, kuri tyčiojasi iš savo tėvo

ir niekina savo seną motiną,

bus slėnio kranklių iškapota

ir erelio jauniklių sulesta.

18 Trys dalykai man perdėm nuostabūs,

ir keturių iš tikrųjų negaliu suprasti:

19 kaip erelis skrenda padangėmis,

kaip žaltys šliaužia statmena uola,

kaip laivas plaukia plačia jūra

ir kaip vaikinas randa kelią pas merginą.

20 Taip elgiasi svetimautoja:

pavalgo, nusišluosto burną ir sako:

„Nieko pikta nepadariau!“

21 Trys dalykai sudrebina žemę,

ir keturių ji jau nebegali pakelti:

22 vergo, kai jis tampa karaliumi,

nepagydomo kvailio, kai jis sotus,

23 bjaurios moters, kai ji išteka,

ir vergės, kai ji užima šeimininkės vietą.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Patarlių knygaSkyrius: 30